Otriv

Hauterivij je stadij epohe rane krede. Pokriva vrijeme između 136,4 ± 2 Ma i 130 ± 1,5 Ma (miliona godina).

LiteraturaUredi

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht