Santonij je stadij epohe kasne krede. Pokriva vrijeme od oko prije 85,8 ± 0,7 Ma i prije 83,5 ± 0,7 Ma (miliona godina).

Literatura uredi

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht