U geološkoj kronologiji berriasij predstavlja stadij epohe rane krede. Pokriva vrijeme između 145,5 Ma i 140,2 Ma (miliona godina). Berriasijski stadij slijedi tithonijski stadij epohe gornje jure i prethodi valanginijskom stadiju epohe donje krede.

Period krede
Donja kreda Gornja kreda
Berijas Valendis Otriv Barem Apt Alb Cenoman Turon Konijak Santon Kampan Mastriht