Megaanum ili mega-anum (mega-annum) je vremenska jedinica koja označava milion godina. Uglavnom se njome služe u geologiji.

U naučnoj literaturi se za nju koristi skraćenica Ma.