Stranica o optici iz Cyclopaedije

Optika je područje fizike koje proučava svojstva svjetlosti i njezinog međudjelovanja s materijom.

U optici pojam svjetlosti obično obuhvaća vidljivo, infracrveno i ultraljubičasto područje, iako se slične pojave mogu proučavati i u drugim područjima elektromagnetskog zračenja, pa se prema tome optika može shvatiti kao posebno područje elektromagnetizma. Neke pojave u optici ovise o kvantnoj prirodi svjetlosti što optiki povezuje i s kvantnom mehanikom. U praksi se ipak većina pojava može objasniti elektromagnetskom prirodom svjetlosti koja je opisana Maxwellovim jednadžbama.

Klasična optika se dijeli na fizikalnu optiku koja proučava valna svojstva svjetlosti i geometrijsku optiku koja predočava širenje svjetlosti u obliku ravnih crta ("zraka").

Primijenjena optika se bavi konstrukcijom i optimizacijom optičkih elemenata, sustava i naprava kao što su leće, zrcala, prizme, objektivi, okulari, mikroskopi, teleskopi.

Zakoni optikeUredi

Postoje četiri geometrijska zakona tzv.geometrijske optike.

  • Zakon pravocrtnog širenja svjetlosti - Prvi zakon optike govorni nam da se svjetlost kroz homogeno sredstvo širi pravocrtno.
  • Zakon nezavisnosti snopova svjetlosti - Drugi zakon optike govori nam da, iako se snopovi svjetlosti križaju, međusobno si ne smetaju.
  • Zakon refleksije ili odbijanja - Treći nam zakon optike govori da se svjetlost odbija od svakog zrcala (zrcalo je svako površina uglačana do visokog sjaja).
  • Zakon retrakcije ili loma - Posljednji, četvrti zakon optike govori nam da se svjetlost na granici dvaju različitih sredstva lomi (primjer: uranjanje vesla u more, koje u moru izgleda kao razbijeno iako nije.)

Eksterni linkoviUredi