Mikroskop (grčki: micron = mali i scopos = ciljati) je instrument za posmatranje predmeta koji su previše mali da bi mogli da se vide golim okom. Nauka istraživanja malih predmeta koristeći ovakve instrumente se naziva mikroskopija, a termin mikroskopski nosi značenje "veoma mali", slabo vidljiv golim oko. Drugim riječima, potreban je mikroskop kako bi bili vidljivi.

Najuobičajeni tip mikroskopa - ujedno i prvi koji je pronađen - je optički mikroskop. Ovo je optički instrument koji sadrži jedno ili više sočiva koja proizvode uvećanu sliku predmeta postavljenog u žižnu ravan sočiva.

Slike mikroskopa uredi

Mehanički dijelovi mikroskopa uredi

Vanjske veze uredi