Leća

Disambig.svg Za ostala značenja, v. Leća (razvrstavanje).

Leća ili sočivo je parče stakla, plastike ili ređe, druge vrste materijala koje menja izgled predmeta kada se gleda kroz njih jer zakrivljuju svetlosni snop koji prolazi kroz sočivo. Predmeti tada izgledaju veći ili manji nego što jesu i mogu biti u različitim oblicima. Leća je optički element od prozirnog materijala omeđen dvjema zakrivljenim plohama koje lome svjetlost. Svojstva leće ovise o njezinoj geometriji i optičkim svojstvima materijala, pa je za izradu leća razvijen veliki broj tipova posebnog optičkog stakla.

Leća ili sočivo

ZnačajUredi

Sočiva se koriste za naočare, foto-aparate, dvoglede, teleskope, mikroskope i lupe. Kod mikroskopa, dvogleda i teleskopa svako sočivo predstavlja skup više spojenih sočiva. Na ovaj način je slika jasnija. Projektor je aplikacija sočiva, takođe. Sočivo filmske kamere stvara lik na filmu koji je postavljen unutar same kamere. I u očima ljudi i mnogih vrsta životinja se nalaze sočiva.

Sferne leće/Sferna sočivaUredi

Većina leća su sferne leće kod kojih su plohe dijelovi sfera sa zajedničkom osi simetrije. Svaka od ploha može biti ispupčena (konveksna), udubljena (konkavna) ili ravna (plano), pa njihovim kombinacijama nastaju različiti tipovi leća:  

Ako je kombinacija zakrivljenosti ploha takva da je leća deblja u sredini nego na rubovima onda je takva leća sabirna (konvergentna), a u suprotnom je slučaju rasipna (divergentna).

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Dipre, B. i saradnici. 2007. Školska enciklopedija: Oxford. Knjiga-komerc: Beograd.

Eksterni linkoviUredi