Josip Vancaš

Josip Vancaš, arhitekta, rođen je 1859. godine u Sopronju, Mađarska. U Zagrebu je završio realnu gimnaziju, a studije arhitekture u Beču. Došao je u Sarajevo 1884. godine kao perspektivni mladi graditelj, na poziv nove vlasti. Njegov prvi zadatak bio je projekat zgrade Zemaljske vlade s tipičnim odlikama ranorenesansne firentinske palate. Time je počela izgradnja javne arhitekture utilitarnog karaktera koja obilježava početak neorenesansne stilske orijentacije te ostaje nenadmašna u Vancaševom opusu, ali i u opusu drugih sarajevskih arhitekata.[1]

U sljedeća četiri desetljeća, Vancaš će proizvesti preko dvije stotine četrdeset projekata i realizacija od čega 102 stambena objekta, 70 crkava, 12 zavoda i škola, 10 državnih i općinskih zgrada, 10 banaka, 7 palača, 6 hotela i kafana, 6 tvornica, 7 enterijera i oltara, 10 pregradnji i adaptacija. [2]

Nekadašnja zgrada Zemaljske vlade, sada zgrada Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izgrađena u stilu istoricizma (neorenesanse), po projektu Josipa Vancaša
Crkva Svetih Ćirila i Metoda u neorenesanskom stilu

Sakralna arhitekturaUredi

U Vancaševoj djelatnosti u Sarajevu, sakralna arhitektura zauzima najvažnije mjesto. U sakralnim projektima strogo se držao historicizma, a kao službeni arhitekt i savjetnik Vrhbosanske nadbiskupije, radi ne samo crkve, nego i ostale vjerske objekte kao što su nadbiskupski dvor sa domom kanonika a svojom kvalitetom i brojem realizacija, Vancaš je stekao visoki ugled i autoritet crkvenog graditelja te projektirao najveći broj crkava za novu, Vrhbosansku nadbiskupiju. U to vrijeme, osim vlade, Crkva je bila jedan od glavnih investitora i najbogatijih naručioca.

Nadbiskup Vrhbosanske nadbiskupije Josip Stadler je insistirao na odluci da se crkve grade prema Vancaševim projektima, čak i u slučajevima kada je Vlada obećavala pokriće materijalnih troškova, ako bi se gradilo po njenim projektima. O Stadlerovoj dosljednosti i energičnosti svjedoči i sačuvani rukopis njegovog odgovora, bolje reći prijekora upućenog župniku koji je pristao na kompromis s vladom:

Tko može bez mene povjeriti gradnju crkve političkoj oblasti? Pošto Vi mene zastupate zapoviedam Vam da nesmijete dopustiti gradnju crkve dok od mene ne stigne dozvola. Prema tomu ste odgovorni i te kako crkvi katoličkoj, koju ja zastupam, a ne politička oblast. - Nadbiskup Stadler[3]

Prilikom gradnje sakralnih objekata, za njega je bilo važno ispoštovati princip jedinstva stila, tako da su njegove građevine bile stilski cjelovite sa skladnim oblikovanjem interijera, pa nije rijetko da je Vancaš, pored osnovnog arhitektonskog projekta, često puta davao i nacrte za unutarnju opremu crkvi, oblikujući ih na taj način kao cjelovita umjetnička djela, tj. - Gesamkunstwerk.

Vancaševe crkve oblikovane su u neogotici (sarajevska katedrala, samostanska crkva sv. Ante Padovanskog u Sarajevu), neoromanici (ţ.c. Uznesenje Marijino u Stupu), neorenesansni (sjemenišna crkva Kraljice sv. Krunice u Sarajevu), a u zavisnosti od veličine riješene su kao jednobrodne, trobrodne ili u obliku upisanog križa, te sa jednim zvonikom koji je smješten nad ulazom ili nad sakristijom ili sa dva zvonika u proĉelju. Raznolikim stilskim i prostornim rješenjima, Vancaš je nastojao da ostvari originalna djela u okviru istoricističkog pristupa jer trebaju naglasiti novi, povlašteni položaj Crkve koji dobiva s novom upravom. [4]

Njegovi najpoznatiji projekti su:

Secesija i Bosanski stilUredi

Kod njega se mogu susresti sve stilske pojave od historicizma, preko secesije[11] sve do bosanskog stila. Vancaš je jedan od prvih koji pokazuje interes za autohtono graditeljstvo i za unošenje tradicije u savremenu arhitekturu te se zalaže za stvaranje spomenutog bosanskog stila koji ne znači svojevrsnu stilsku retardaciju, nego nastojanje da se kroz daljnji razvoj graditeljske tehnike razvijaju forme kao kreativno osnažene asocijacije na višestoljetno nasljeđe Bosne.[12]

 
Grand hotel Union - Ljubljana
 • Prva poštanska štedionica u Zagrebu je prvo njegovo djelo u duhu secesije
 • Upravna zgrada i magacin trgovačko-transportnog i akcionarskog društva Lagerhaus u Sarajevu sa secesijski raščlanjenim pročeljem i dekorativnim elementina koji simboliziraju trgovinu i transport.
 • Stambeni objekti u Titovoj ulici u Sarajevu.
 • Špansko jevrejska osnovna škola u Sarajevu. Ove objekte karaktetiše sve veća primjena horizontalno tekućeg motiva.
 • Palata Ješue D. Saloma u Obali Kulina bana je prvo stvarno djeko secesijske arhitekture u Bosni i Hercegovini[13]
 • Zgrada štedionice, Hotel Union, Kino dvorana u Ljubljani, su tri ostvarena inventivna projekta u stili secesije.
 • Hotel Stari Grad projektovana je sa jačim otklonom od secesijskog principa organizacije pročelja i to ponajviše u slobodi ritmizacije zidnih planova i oblicima doksata, što je preuzeto sa bosanske kuće.
 • Hrvatski dom u Kiseljaku projektovan je u potpunosti u duhu bosanskog stila, a da nema nijedno dodatno nacionalno obilježje. Time je Vancaš dokazao da Bosanski stil u arhitekturi nije nacionalni, već regionalni izraz, što je velika razlika u odnosu na pseudomaurski stil koji je imao pretežno konfesionalna obilježja.
 • Zgrada glavne pošte u Sarajevu iz 1913. godine predstavlja najmonumentalniju građevinu u stilu secesije u Bosni i Hercegovini.

SvestranostUredi

Aktivno se bavio muzikom, osnovavši u Beču pjevački zbor, a u Sarajevu je godinama predvodio muško pjevačko društvo. Mnogo je pisao, najviše o teoriji arhitekture. Najviše ga je zanimalo bosansko narodno graditeljstvo, čije je elemente pokušavao uvesti u vlastitu arhitekturu nastojeći tako oformiti poseban bosanski stil.

Bio je jako politički angažiran: gradski i saborski zastupnik, podnačelnik i savjetnik vladinog komesara.

Nakon 37 produktivnih godina u Sarajevu, Josip Vancaš se 1921. godine preselio u Zagreb, gdje je i umro 15. decembra 1932., a sahranjen je na Mirogoju.

LiteraturaUredi

ReferenceUredi

 1. 1,0 1,1 „Nedžad Kurto: ARHITEKTURA BIH- Razvoj bosanskog stila”. Kulturno naslijeđe, Sarajevo. https://de.scribd.com/document/110904578/Kurto-ARHITEKTURA-BIH-Razvoj-Bosanskog-Stila. Pristupljeno 9. 2. 2017. 
 2. „Ana Barić CRKVA SVETIH ĆIRILA I METODA U SARAJEVU, DJELO JOSIPA VANCAŠA”. SVEUČILIŠTE U ZAGREBBU FILOZOFSKI FAKULTET -ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI Zagreb 2014. http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6996/1/ana%20baric%20diplomski%20rad.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2017. 
 3. „rimokatolička crkva i stara župna kuća svetog Franje Asiškog u Zoviku”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/uploads/odluke_bos/Brcko_Katolicka%20crkva%20u%20Zoviku%20BOS.pdf. [mrtav link]
 4. OSVRT NA GRADITELJSTVO KATOLIČKE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI U PERIODU 1878-1918
 5. Andrea Baotić - Historicizam u arhitekturi na primjeru katoličkih sakralnih objekata u Sarajevu, 1878.-1918., „Međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina u okviru AustroUgarske 1878.-1918. održana u Sarajevu, 30.-31.3.2009.”, Filozofski fakultet, Sarajevo, 2011.
 6. „Crkva svetog Ante”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/uploads/odluke_bos/Crkva%20sv%20Ante%20BOS.pdf. Pristupljeno 9. 2. 2017. [mrtav link]
 7. „Crkva Uznesenja Marijina na Stupu”. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/uploads/odluke_bos/Dispozitiv%20Ilidza_katolicka%20crkva%20na%20Stupu%20BOS.pdf. Pristupljeno 24. 9. 2017. [mrtav link]
 8. „Crkva svetog Ilije”. kons.gov.ba. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/nacionalnispomenici?sort=idgrad&rows=50&page=16. Pristupljeno 13. 9. 2016. [mrtav link]
 9. „Župna crkva u Varešu”. kons.gov.ba. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/uploads/odluke_bos/Vares%20Zupna%20crkva%20kompl%20BH.pdf. Pristupljeno 13. 9. 2016. [mrtav link]
 10. Samostan u Kraljevoj Sutjesci[mrtav link]
 11. „Gorčin Dizdar: Secesija i ‘bosanski slog’ – bosanski stil u arhitekturi”. Fondacija Mak Dizdar, objavljeno 07/12/2008.. http://makdizdar.ba/secesija-i-bosanski-slog-bosanski-stil-u-arhitekturi/. Pristupljeno 9. 2. 2017. 
 12. Krzović
 13. „Palata Ješue D. Saloma u Sarajevu”. kons.gov.ba. http://aplikacija.kons.gov.ba/kons/public/uploads/odluke_bos/Sarajevo_palata%20Saloma%20Jesue%20BOS.pdf. Pristupljeno 13. 9. 2016. [mrtav link]

Vanjski linkoviUredi