Historija feminizma

Feminizam

Koncepti
Pokret  Teorija
Filmska teorija  Ekonomija
Feministička seksologija
Ženska prava
Profeminizam
Antifeminizam


Historija
Ženska historija
Feministička historija
Historija feminizma


Pravo glasa
Žensko pravo glasa
Kronologija  Sufražetkinja
Novi Zeland  U.K.  SAD


Valovi feminizma
Prvi  Drugi  Treći


Pod-tipovi


Prema državi ili regiji


Popis
Feministkinje  Literatura
Teme

 p  r  u 

Historija feminizma proučava historiju feminističkih pokreta. Ona se od strane feminističkih historičara obično dijeli u tri perioda, nazvanih valovima:

  • feminizam prvog vala, koji je u većini industrijskih država na Zapadu trajao od sredine 19. do sredine 20. vijeka, a kome je glavni cilj bio postići političku jednakost žena i muškaraca, prije svega po pitanju prava glasa;
  • feminizam drugog vala, koji je trajao od 1960-ih do početka 1990-ih, a za cilj imao postići ekonomsku i kulturnu jednakost muškaraca i žena;
  • feminizam trećeg vala, koji traje od 1990-ih do danas, a smatra se svojevrsnim nastavkom, ali i reakcijom na neuspjehe, odnosno neželjene posljedice feminizma drugog vala.

Neki feministički historičari drže da se historija feminizma ne bi trebala ograničiti na blisku prošlost, odnosno da bi trebala sadržavati i pojedince, odnosno pokrete koji su se na ovaj ili onaj način suprotstavljali patrijaharlnom društvu od njegovog nastanka.

Drugi pak drže da je korištenje izraza feminizam za takve ideje i pojedince predstavlja svojevrsni anakronizam.

Eksterni linkovi

uredi