Patrijarhat (od grčkog: patér, odnosno patris, genitiva riječi koji potječe od korijena riječi patr- otac; i arché što znači starost, početak ili, metaforički, vladavina) je riječ kojom se označava stav da očevi imaju najvažniju ulogu u brigi za dobrobiti porodica. Riječ se, nadalje, koristi i za društva gdje se od muškaraca očekuje da brinu o dobrobiti cijele zajednice, odnosno drže javne službe. Riječi partrijarhalno i patrijarhalnost se koriste i za praksu i za stavove kojima se brani patrijarhat.

Izraz patrijarhat treba razlikovati od izraza patrilinarnost i patrilokalitet. Patrilinealna su društva gdje nasljedstvo (imovinsko i drugo) dolazi od očeve linije, a patrilokalitet se odnosi na društva gdje se supruge priključuju porodici svog supruga. Većina današnjih društava u svijetu su patrilinearna i patrilokalitetna.

V. takođerUredi

Vanjski linkoviUredi


Oblici i stilovi vodstva: v. također Oblici vladavine

Ateokracija | Anarhija | Demokracija | Geniokracija | Gerontokracija | Meritokracija | Matrijarhat | Ohlokracija | Panarhizam | Patrijarhat | Plutokracija | Teokracija | Tehnokracija