Kulturni feminizam

Feminizam

Koncepti
Pokret  Teorija
Filmska teorija  Ekonomija
Feministička seksologija
Ženska prava
Profeminizam
Antifeminizam


Historija
Ženska historija
Feministička historija
Historija feminizma


Pravo glasa
Žensko pravo glasa
Kronologija  Sufražetkinja
Novi Zeland  U.K.  SAD


Valovi feminizma
Prvi  Drugi  Treći


Pod-tipovi


Prema državi ili regiji


Popis
Feministkinje  Literatura
Teme

 p  r  u 

Kulturni feminizam je ideologija koja se razvila unutar feminizma u svrhu preispitivanja, odnosno afirmativnog stava prema dotada često zanemarnim ženskim atributima. Prema njoj postoje fundamnetalne razlike u osobnosti i psihologiji između muškaraca i žena, a upravo te razlike žene superiornijim mupkarcima. Na temelju bioloških razlika između muškaraca i žena - kao što su menstruacija i rađanje djece - ekstrapolira se zaključak kako žene posjeduju vlastitu "žensku kulturu." Kulturne feministkinje nadalje tvrde kako žene kao "nježniji spol" posjeduju vlastiti "ženski" način rješavanja društvenih problema, odnosno da bi svijetom zavladao mir ukoliko bi njime vladale žene umjesto "agresivnih" muškaraca.

Kulturni feminizam se smješta u kategoriju tzv. diferencijalnog feminizma, a često je bio predmetom kritika, pogotovo od strane grupa za muška prava koji ga optužuju za mizandriju.

V. također

uredi

Literatura

uredi
  • Balbert, Peter. D.H. Lawrence and the Phallic Imagination. Hong Kong: The Macmillan P, 1989. ISBN 0-333-43964-3
  • Donovan, Josefine. Feminist Theory. 3rd ed. New York: The Continuum International Group, 1985.
  • Gerhard, Jane F. Desiring Revolution. New York: Columbia UP, 2001. ISBN 0-231-11205-X
  • Humm, Maggie. The Dictionary of Feminist Theory. Great Britain: Ohio State UP., 1990. ISBN 978-0814205068
  • Ritzer, George. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots. New York: McGraw-Hill, 2007. ISBN 978-0-07-299759-0

E-lnikovi

uredi

<http://links.jstor.org/sici?sici=0097-9740%28199323%2919%3A1%3C32%3AWCALFA%3E2.0.CO%3B2-D>.