Feminizam

Koncepti
Pokret  Teorija
Filmska teorija  Ekonomija
Feministička seksologija
Ženska prava
Profeminizam
Antifeminizam


Historija
Ženska historija
Feministička historija
Historija feminizma


Pravo glasa
Žensko pravo glasa
Kronologija  Sufražetkinja
Novi Zeland  U.K.  SAD


Valovi feminizma
Prvi  Drugi  Treći


Pod-tipovi


Prema državi ili regiji


Popis
Feministkinje  Literatura
Teme

 p  r  u 

Transfeminizam je ideologija koja nastoji objediniti feminizam s pokretom za prava transrodnih osoba.

Transfeministi odbacuju feminističke stavove da sve žene dijele ista iskustva, navodeći drukčiji društveni položaj s obzirom na rasu, materijalni položaj i spolnu orijentaciju. Najčešće se vezuje uz tzv. feminizam trećeg vala. Njegovi zagovornici rod vide kao patrijarhalni koncept kojemu je cilj ugnjetavanje žena.

Transfeministi su u nekim slučajevima u otvorenom sukobu sa feminističkim organizacijama koje drže da se jedino žene koje su od samog rođenja žene (womyn-born-womyn) mogu smatrati ženama, odnosno dijeliti ženska iskustva i ciljeve feminističkog pokreta.

Literatura uredi

Knjige i članci uredi

  • Crabtree, Sadie. (2004). Finding common ground between movements for reproductive freedom and transgender/transsexual liberation. The fight for reproductive freedom. p. 9-11.
  • Gluckman R., Trudeau, M. (2002). Trans-itioning feminism: the politics of transgender in the reproductive rights movement. The fight for reproductive freedom. p. 6-8.

Linkovi uredi

Vanjski link uredi