Strategija

(Preusmjereno sa stranice Vojna strategija)
Za ostala značenja, vidi Strategija (razvrstavanje).

Rat
Vojna historija
Ere
Prahistorija · Antika · Srednji vijek
Barut · Industrija · Moderna
Ratište
Informacije · Kopno · More · Svemir · Zrak
Bojišta
Arktik · Cyberspace · Džungla
Grad · Pustinja · Planina
Oružja
Artiljerija · Biološki rat · Konjica ·Kemijski
Elektronski · Pješadija · Mehanizirani · Nuklearni
Oklopni · Podmornice· Specijalni
Radiološki · Skije
Taktike

Amfibijska · Asimetrična · Fortifikacija · Gerila
Invazija · Iscrpljivanje · Konjička · Konvencionalno
Manevar · Nekonvencionalna ·Opsada ·Prsa u prsa
Sadejstvo · Rovovska · Totalna

Strategija

Ekonomska · Strategija · Operatika

Organizacija

Lanac komandiranja · Formacije
Činovi · Jedinice

Logistika

Oprema · Materijal · Linija snabdijevanja

Pravo

Vojni sud · Ratni zakoni · Okupacija
Tribunal · Ratni zločin

Vlada i politika

Regrutiranje · Coup d'état
Vojna diktatura · Ratno stanje
Militarizam · Vojna vlada

Vojne studije

Vojna akademija · Vojna nauka
Polemologija · Filozofija rata
Mirovne i studije konflikta

Popisi
Autori · Bitke · Građanski ratovi
Komandanti · Invazije · Operacije
Opsade · Prepadi · Taktike · Teoretičari
Ratovi · Ratni zločini · Ratni zločinci
Oružja · Pisci

Strategija ili vojna strategija je naziv za granu ratne vještine koja u svom najširem smislu sadrži planiranje i vođenje rata. Ime joj dolazi od grčke riječi strategos, a u drevna vremena se smatrala "vještinom generala". Strategija se bavi planiranjem i vođenjem ratnih kampanja ili pohoda, pokretom i aktivnostima snaga, te pokušajima prevare neprijatelja.

Strategija je kao moderna vojna nauka nastala u spisima Carla von Clausewitza, koji ju definirao kao "korištenje bitaka kako bi se postigao kraj rata." Vojna strategija se često smješta u trojstvo "vještina" ili "nauka" koje čine vođenje rata; ostale su taktika, odnosno vođenje pojedinačnih bitaka, odnosno logistika ili održavanje vojski.