Pod pojmom ratište podrazumijevamo zemljopisni prostor na kome se vodio, vodi ili može biti vođen rat, zajedno s cjelokupnim ratnim potencijalom, njegovim izvorima i drugim potencijalima.

Klasifikacija ratišta

uredi

Tri su temeljne klasifikacije ratišta:

 1. Sa stajališta geoprostora na kome se izvode ratne operacije i utvrđuju strane u sukobu:
  • opće ratište – cjelokupni prostor zaraćenih strana
  • posebno ratište – dio je općeg ratišta
 2. Težišnog prostora djelovanja grana oružanih snaga
  • kopnena
  • pomorska
  • zračna
 3. Obzirom na vrstu ratova:

Elementi ratišta

uredi

Ratište u vojnom smislu predstavlja najvišu strategijsku kategoriju prostora. Na svakom ratištu postoje bojišta, težišta, objekti, smjerovi itd.

 1. Bojište kao dio ratišta je strategijska kategorija određenog prostora i može biti:
 2. Vojnozemljopisno težište – dijelovi zemljopisnog prostora gdje je ta pojava ravnomjerno ili neravnomjerno najviše zastupljena nazivaju se VZ težište - temeljni ciljevi bojevog djelovanja zaraćenih strana
 3. Vojnozemljopisni objekti su niz strategijskih objekata (prometne veze, mostovi i dr.) koji imaju vojno značenje;
  • strategijski: najvažniji djelovni ratišta, bojišta (oružane snage u cjelini, pojedine grane, ...);
  • operacijski: temeljni elementi u zoni operacije (protuzračna obrana, ZM, veza, ED, ...);
  • taktički: vojni objekti manjih razmjera na taktičkom nivou.
 4. Smjer djelovanja je trodimenzionalni pojas kojim sem postrojbe kreću, opskrbljuju, bojno djeluju. Smjerovi mogu biti:
  • Divergentni: iz unutrašnjosti se šire prema objektima djelovanja. Npr. najčešće pri proboju ili izvlačenju snaga
  • Konvergentni: sa širokog kružnog ili polukružnog prostora usmjereni prema objektu djelovanja (primjer je pri povoljnom odnosu snaga za što brže ovladavanje objektom - napad na naseljeno mjesto, zračni desant, ....)
  • u zavisnosti od vojnozemljopisnog značenja objekta prema kojem se borbeno djeluje, smjerovi mogu biti: strateški, operativni, i taktički.

a) Strategijski smjer djelovanja: prostorno trodimenzionalni pojas strategijskog značaja, usmjeren ka jednom ili više strategijskih ciljeva:

 • kopneno - zračni
 • pomorsko - zračni

a mora omogućiti

 • prostornu mogućnost primanja snaga strategijskih razmjera,
 • izvođenje strategijske operacije,
 • pružiti povoljne uvjete za postizanje strategijskog cilja.

Vidi još

uredi