Nuklearni rat

Interkontinentalni balistički projektil Titan II koji je nosio bojevu glavu W53 snage 9 Mt , jedno od najjačih nuklearnih oružja u arsenalu SAD za vrijeme hladnog rata.

Ramses II at Kadesh.jpgGustavus Adolphus at the Battle at Breitenfeld.jpgM1A1 abrams front.jpg

Rat
Vojna historija
Ere
Prahistorija · Antika · Srednji vijek
Barut · Industrija · Moderna
Ratište
Informacije · Kopno · More · Svemir · Zrak
Bojišta
Arktik · Cyberspace · Džungla
Grad · Pustinja · Planina
Oružja
Artiljerija · Biološki rat · Konjica ·Kemijski
Elektronski · Pješadija · Mehanizirani · Nuklearni
Oklopni · Podmornice· Specijalni
Radiološki · Skije
Taktike

Amfibijska · Asimetrična · Fortifikacija · Gerila
Invazija · Iscrpljivanje · Konjička · Konvencionalno
Manevar · Nekonvencionalna ·Opsada ·Prsa u prsa
Sadejstvo · Rovovska · Totalna

Strategija

Ekonomska · Strategija · Operatika

Organizacija

Lanac komandiranja · Formacije
Činovi · Jedinice

Logistika

Oprema · Materijal · Linija snabdijevanja

Pravo

Vojni sud · Ratni zakoni · Okupacija
Tribunal · Ratni zločin

Vlada i politika

Regrutiranje · Coup d'état
Vojna diktatura · Ratno stanje
Militarizam · Vojna vlada

Vojne studije

Vojna akademija · Vojna nauka
Polemologija · Filozofija rata
Mirovne i studije konflikta

Popisi
Autori · Bitke · Građanski ratovi
Komandanti · Invazije · Operacije
Opsade · Prepadi · Taktike · Teoretičari
Ratovi · Ratni zločini · Ratni zločinci
Oružja · Pisci

Nuklearni ili atomski rat je rat u kome se koristi nuklearno oružje. U cijelopj historiji nuklearnog oružja, ono je korišteno samo dva puta u doba rata (v. atomski napad na Hiroshimu i Nagasaki), i to samo od jedne zaraćene strane, Sjedinjenih Država. Danas se pod tim izrazom smatra i svaki oružani sukob u kome su zaraćene strane opremljene nuklearnim oružjem.

Eksterni linkoviUredi

p  r  u
Nuklearna tehnologija
Nuklearno inženjerstvo Nuklearna fizika | Nuklearna fisija | Nuklearna fuzija | Radijacija | Ionizirajuća radijacija | Atomska jezgra | Nuklearni reaktor | Nuklearna sigurnost  | Nuklearna kemija
Nuklearni materijal Nuklearno gorivo | Plodni materijal | Torij | Uranij | Obogaćeni uran | Osiromašeni uran | Plutonij
Nuklearna energija Nuklearna elektrana | Radioaktivni otpad | Fuzijska energija | Budući energetski razvoj | Inercijalna fuzijska elektrana | Vodeni reaktor pod pritiskom | Vodeni reaktor pod vrenjem | Reaktor generacije IV | Brzooplođavajući reaktor | Brzi neutronski reaktor | Magnox reaktor | Napredni reaktor s plinskim hlađenjem | Brzi reaktor s plinskim hlađenjem | Reaktor s otopljenom soli | Reaktor s s hlađenjem tekućim metalom | Reaktor s s hlađenjem olovom | Brzi reaktor s hlađenjem natrijem | Superkritični vodeni reaktor | Reaktor vrlo visoke temperarture | Reaktor šljunčanog dna | Integralni brzi reaktor | Nuklearna propulzija | Nuklearna termalna raketa | Radioizotopski termoelektrični generator
Nuklearna medicina PET | Terapija radijacijom | Tomoterapija | Protonska terapija | Brahiterapija
Nuklearna oružja Historija nuklearnog oružja | Nuklearni rat | Utrka u nuklearnom naoružanju | Dizajn nuklearnog oružja | Efekti nuklearnih eksplozija | Nuklearno testiranje | Nuklearna dostava | Nuklearna proliferacija | Popis država s nuklearnim oružjem | Popis nuklearnih testova