Kopneno ratovanje

Rat
Vojna historija
Ere
Prahistorija · Antika · Srednji vijek
Barut · Industrija · Moderna
Ratište
Informacije · Kopno · More · Svemir · Zrak
Bojišta
Arktik · Cyberspace · Džungla
Grad · Pustinja · Planina
Oružja
Artiljerija · Biološki rat · Konjica ·Kemijski
Elektronski · Pješadija · Mehanizirani · Nuklearni
Oklopni · Podmornice· Specijalni
Radiološki · Skije
Taktike

Amfibijska · Asimetrična · Fortifikacija · Gerila
Invazija · Iscrpljivanje · Konjička · Konvencionalno
Manevar · Nekonvencionalna ·Opsada ·Prsa u prsa
Sadejstvo · Rovovska · Totalna

Strategija

Ekonomska · Strategija · Operatika

Organizacija

Lanac komandiranja · Formacije
Činovi · Jedinice

Logistika

Oprema · Materijal · Linija snabdijevanja

Pravo

Vojni sud · Ratni zakoni · Okupacija
Tribunal · Ratni zločin

Vlada i politika

Regrutiranje · Coup d'état
Vojna diktatura · Ratno stanje
Militarizam · Vojna vlada

Vojne studije

Vojna akademija · Vojna nauka
Polemologija · Filozofija rata
Mirovne i studije konflikta

Popisi
Autori · Bitke · Građanski ratovi
Komandanti · Invazije · Operacije
Opsade · Prepadi · Taktike · Teoretičari
Ratovi · Ratni zločini · Ratni zločinci
Oružja · Pisci

Kopneno ratovanje ili kopneni rat u najširem smislu označava sve ratne operacije ili djelovanja koja se vrše na čvrstoj površini nekog planeta, odnosno kopnu. Kroz historiju je to bio najčešći, a u mnogim slučajevima - s obzirom na stepen razvoja tehnologije odnosno odvojenost mnogih država i naroda od mora i većih voda - i jedini oblik ratovanja. Kopnene operacije u pravilu vrši dio oružanih snaga koji se naziva kopnenom vojskom.

Kopneno ratovanje obično predstavlja i najvažniji oblik ratovanja, s obzirom da je ovladavanje ciljevima na kopnu - kao što su različiti resursi ili urbani centri - ili njihova obrana glavni cilj ratne strategije. Kopneno ratovanje obično sadrži bitno različite oblike taktike i primjenu različitih oblika vojne tehnologije, a na njega izuzetno utiču teren i klima. Zbog toga se kao posebne podvrste ratovanja navode planinsko ratovanje, pustinjsko ratovanje, ratovanje u džungli, arktičko ratovanje i urbano ratovanje.