Langhij je stadij srednje miocenske epoha koji pokriva vrijeme od prije 15,97 ± 0,05 Ma do prije 13,65 ± 0,05 Ma (miliona godina).

Literatura uredi

Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji