Srednji pleistocen

Srednji pleistocen (isto tako poznat kao Ioniaj) je stadij pleistocenske epohe. Početak stadija je određen posljednjim zaokretom magnetskih polova prije 781.000 ± 5.000 godina. Kraj stadija je definiran s početkom Eemijske interglacijalne faze prije početka posljednje glacijalne epizode pleistocena prije 126.000 ± 5.000 godina.

Literatura uredi

Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji