Serravallij je stadij srednje miocenske epohe koji pokriva vrijeme od prije 13,65 ± 0,05 Ma do prije 11,608 ± 0,005 Ma (miliona godina).

Literatura

uredi
Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji