Messinij je posljednji stadij miocenske epohe. Pokriva vrijeme od prije 7,246 ± 0,005 Ma do 5,332 ± 0,005 Ma (miliona godina). Nazvan je prema naslagama Mesinskog evaporita, koji je pak nazvan prema gradu Messina na Siciliji.


IzvoriUredi

Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji