Aquitanij je prvi stadij miocenske epohe. Pokriva vrijeme od prije 23,03 ± 0,05 Ma i 20,43 ± 0,05 Ma (miliona godina). Aquitanijski stadij slijedi chattijsko doba oligocenske epohe i prethodi burdigalijskom stadiju.

Literatura uredi

Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji