Gelasij (isto tako poznat kao Waltonij) je stadij pliocenske epohe. On pokriva vrijeme od prije 2,588 ± 0,005 Ma do prije 1,806 ± 0.005 Ma (miliona godina).

Literatura

uredi
Tercijarska pod-era Kvartarska pod-era
Neogenski period
Miocen Pliocen Pleistocen Holocen
Akvitan Burdigal Zanklij Donji  
Langij Seraval Pjačentin Srednji
Torton Mesin Gelasij Gornji