LGBT+ (el-dži-bi-ti-plus) je inicijalizam koji pokriva različite neheteroseksualne orijentacije i necisrodne identitete u govoru. Inicijalizam se može odnositi na bilo koju osobu koja nije heteroseksualna ili cisrodna, a ne samo na osobe homoseksualne, biseksualne i transrodne orijentacije. Varijacija LGBT upotrebljava se od devedesetih godina 20. veka. Uz svoje varijante funkcioniše kao krovni termin [en] za više seksualnih orijentacija i rodnih identiteta. Pojam LGBT+ je adaptacija inicijalizma LGBT, koji je po sebi adaptacija inicijalizma LGB. Termin LGB je počeo zamenjivati termin „gej” kako bi obuhvatio više članova LGBT+ zajednice počev od sredine osamdesetih godina. Kraći termin LGB se i dalje upotrebljava onda kada se iz razgovora isključuju transrodne osobe, često od strane anti-trans aktivista.[1] Radi isticanja te sveobuhvatnosti varijanta LGBTK (engl. LGBTQ) sadrži slovo K (engl. Q) za one koji se identifikuju kao kvir (engl. queer) ili ispituju svoj seksualni ili rodni identitet (engl. questioning).

Zastava duginih boja koja predstavlja LGBT zajednicu

Duži akronimi su izazvali kritike zbog njihove dužine, koji se ponekad nazivaju „alphabet soup“ (prev. supa od slova).

Etimologija i značenje

LGBT+ (el-dži-bi-ti-plus) kao inicijalizam pokriva različite neheteroseksualne orijentacije i necisrodne identitete.[2]

Pojam LGBT+ je adaptacija inicijalizma LGBT,[3] koji je po sebi adaptacija inicijalizma LGB. Termin LGB je počeo zamenjivati termin gej kako bi obuhvatio više članova LGBT+ zajednice počev od sredine osamdesetih godina.[4] Kraći termin LGB se i dalje upotrebljava onda kada se iz razgovora isključuju transrodne osobe.[5][6]

Inicijalizam se može odnositi na bilo koju osobu koja nije heteroseksualna ili nije cisrodna, a ne samo na osobe homoseksualne, biseksualne i transrodne orijentacije.[7] Radi isticanja te sveobuhvatnosti varijanta LGBTK (engl. LGBTQ) sadrži slovo K (engl. Q) za one koji se identifikuju kao kvir (engl. queer) ili ispituju svoj seksualni ili rodni identitet (engl. questioning).[8]

Istorija pojma

 
Stounvol in u gej četvrti Grinvič Vilidž na Menhetnu, mesto Stounvolske pobune u junu 1969. godine, kolevka modernog pokreta za prava LGBT osoba i ikona LGBT kulture, ukrašena je zastavicama duginih boja.[9][10][11]
 
LGBT publikacije, parade ponosa i srodni događaji sve više odbacuju LGBT inicijalizam i redovno dodaju nova slova i bave se pitanjima postavljanja tih slova u novi naslov.[12]

Varijacija LGBT upotrebljava se od devedesetih godina 20. veka. Uz svoje varijante funkcioniše kao krovni termin [en] za više seksualnih orijentacija i rodnih identiteta.[13]

Pre seksualne revolucije 1960-ih, zapadne kulture nisu imale izraze koji nisu bili pejorativi da opišu ljude koji se ne uklapaju u norme rodnih i seksualnih identiteta. Neke druge kulture su uspele da razviju ne-pejorativne izraze, kao što je izraz dvodušnost u starosedelačkim kulturama Severne Amerike. Najbliže što se tome došlo je bio koncept trećeg pola, koji je potekao iz seksologije 1860-ih, kao i raznih Hindu tekstova, ali nikad nije ušao u svakodnevni govor.[14][15][16][17][18][19]

Početkom 1950-ih u SAD, gej magazini, organizacije i klubovi su počeli da koriste termin homofil kako bi istakli da u homoseksualnim vezama postoji ljubav, a u prvoj polovini 20. veka se pojavljuje i reč lezbejka.[20] Reč homofil je korišćena u pozitivnom smislu u zapadnoevropskim zemljama i SAD tokom 1950-ih, 60-ih i 70-ih, kada prestaje da se koristi i zamenjuju je reči gej i homoseksualac.[21][22]

Prvi široko korišćeni izraz, homoseksualac, koji se sada koristi prvenstveno u naučnom kontekstu, nekad je nosio negativne konotacije. Gej je postao popularan termin tokom 1970-ih u SAD.[14]

Kako su lezbejke sve više ulazile u pažnju javnosti, fraza „gej i lezbejka" koristila se sve češće.[23] Spor oko toga da li primarni fokus njihovih političkih ciljeva treba da bude feminizam ili prava homoseksualaca doveo je do raspuštanja nekih lezbejskih organizacija, uključujući Kćeri Bilitisa, koju su osnovali Del Martin i Phillis Lyon,[24] ali se rasformirala 1970. zbog sporova oko toga koji cilj treba da ima prednost.[25] Kako je jednakost bila prioritet za lezbejske feministkinje, disparitet uloga između muškaraca i žena ili butch i femme smatran je patrijarhalnim. Lezbejske feministkinje su izbegavale igru rodnih uloga koja je bila rasprostranjena u barovima, kao i percipirani šovinizam gej muškaraca; mnoge lezbejske feministkinje su odbile da rade sa gej muškarcima ili da se prihvate njihovih ciljeva.[26]

Lezbejke koje su imale esencijalistički stav, da su rođene kao homoseksualci i koristile deskriptor „lezbejka“ da definišu seksualnu privlačnost, često su smatrale da su separatistička mišljenja lezbejki-feministkinja štetna za prava homoseksualaca.[27] Biseksualne i transrodne osobe su takođe tražile priznanje kao legitimne kategorije unutar šire manjinske zajednice.[23]

Posle promena nakon Stounvolske pobune 1969. godine u Njujorku, kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih, neki gejevi i lezbejke su manje prihvatali biseksualne ili transrodne osobe.[5][28] Kritičari kažu da transrodne osobe glume stereotipe i da su biseksualci jednostavno gej muškarci ili lezbejke koji se plaše da izađu i budu iskreni u vezi sa svojim identitetom.[28][29] Svaka zajednica unutar šire LGBT zajednice se borila da razvije sopstveni identitet, uključujući da li treba i ako da, kako da se uskladi sa drugim rodnim i zajednicama zasnovanim na seksualnim orijentacijama, ponekad isključujući druge podgrupe; ovi sukobi traju do danas.[5] LGBTK aktivisti i umetnici kreirali su postere kako bi podigli svest o ovom pitanju od početka pokreta.[30]

Otprilike 1988. godine, aktivisti su počeli da koriste inicijalizam LGBT u Sjedinjenim Državama.[31] Tek 1990-ih unutar pokreta, gej, lezbejke, biseksualne i transrodne osobe su stekle jednako poštovanje.[5] Ovo je podstaklo neke organizacije da usvoje nova imena, kao što je GLBT istorijsko društvo [en] uradilo 1999.[32] Iako je LGBT zajednica prošla kroz mnogo kontroverzi u vezi sa univerzalnim prihvatanjem različitih grupa članova (posebno biseksualne i transrodne osobe su ponekad bile marginalizovane od strane šire LGBT zajednice), termin LGBT je bio i ostao pozitivan simbol inkluzije.[7][5]

Uprkos činjenici da inicijalizam LGBT nominalno ne obuhvata sve pojedince u manjim zajednicama (pogledajte varijante u nastavku članka), termin je opšte prihvaćen da uključuje one koji nisu posebno identifikovani u njemu.[7][5] Upotreba termina LGBT je tokom vremena u velikoj meri pomogla u dovođenju inače marginalizovanih pojedinaca u jednu širu zajednicu.[7][5] Transrodna glumica Kendis Kejn je 2009. godine opisala LGBT zajednicu kao „poslednju veliku manjinu", napominjući „da još uvek možemo biti otvoreno uznemiravani" i „da nas prozivaju na televiziji".[33]

U 2016. godini, GLAAD-ov [hr] (engl. Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, sh. Gej i lezbejski savez protiv klevete, danas poznat samo po skraćenici GLAAD) referentni vodič za medije navodi da je LGBTK preferirani inicijalizam, budući da više uključuje mlađe članove zajednica kojima je kvir preferirana etiketa.[34] Međutim, neki ljudi smatraju kvir pogrdnim izrazom koji potiče iz govora mržnje i odbacuju ga, posebno među starijim članovima zajednice.[35]

Britanski YouGov je anketiranjem 969 kvir Britanaca u maju i junu 2023. godine došao do podataka da 42% ispitanih koristi termine LGBTK i LGBTK+, 29% koristi LGBT i LGBT+, dok 13% koristi LGBTKIA i LGBTKIA+. Među osobama između 16 i 24 godine, LGBTK+ je termin koji koristi 41% ispitanih.[36]

Rezultati istraživanja YouGov-a[36]
Termin Zasebni procenti Grupisani procenti
LGBTK+ 29% 42%
LGBTK 13%
LGBT+ 21% 29%
LGBT 8%
LGBTKIA+ 11% 13%
LGBTKIA 2%
LGB 3%
LGBTKI+ 2%
LGBTKA+ <1%
LGBKT+ <1%
LGBTKI <1%
LGBTKA <1%
Ostali 1%
Kvir <1%

Varijante inicijalizma

 
Parada ponosa 2010. na Plazi de Majo, u Buenos Ajresu, koja koristi LGBTIK inicijalizam[37]
 
Ljudi se okupljaju na Senatskom trgu u Helsinkiju neposredno pre početka Parade ponosa u Helsinkiju [en] 2011.

Postoje mnoge varijante, kao i varijacije koje menjaju redosled slova, uključujući LGBT+.[38][39]

Postoje i druge uobičajene varijante, kao što su LGBTKIA (engl. LGBTQIA),[40] sa „A” koje označava aseksualnost, aromantičnost ili arodnost,[41] i LGBTKIA+, gde „+“ predstavlja one koji su deo zajednice, ali koje inicijalizam LGBTK ne obuhvata tačno ili ne odražava njihov identitet.[42]

Duži akronimi su izazvali kritike zbog njihove dužine,[43][44][45] koji se ponekad nazivaju „alphabet soup“ (iliti supa od slova).[46]

Iako su identični po značenju, LGBT može imati više feminističku konotaciju od GLBT-a jer stavlja „L“ (za „lezbejku“) na prvo mesto.[5] LGBT takođe može uključivati dodatna slova „K” i/ili „I” ili „P” za kvir ili ispitanje, tj. preispitivanje (engl. Questioning, ponekad skraćeno znakom pitanja umesto slovom) proizvodeći varijante LGBTK, LGBTI i LGBTKI (engl. LGBTQ i engl. LGBTQQ).[47][48][49]

Redosled slova nije standardizovan; pored varijacija između pozicija početnog „L” ili „G” koje su već pomenute, manje uobičajena slova, ako se koriste, mogu se pojaviti gotovo bilo kojim redosledom.[5] U Španiji se koristi LGTB, odnosno preokretanje slova „B“ i „T“.[50] Varijantni termini obično ne predstavljaju političke razlike unutar zajednice, već jednostavno proizilaze iz toga šta pojedinaci i grupe preferiraju.[51]

Dok neki ljudi tvrde da panseksualnost, poliseksualnost, omniseksualnost i seksualna fluidnost potpadaju pod krovni termin biseksualac (i stoga se smatraju delom biseksualne zajednice), drugi se ne slažu i tvrde da iako ti identiteti imaju neke zajedničke karakteristike, ipak su različiti.[52][53] U samoj biseksualnoj zajednici postoji konfuzija šta to znači biti biseksualan, a šta panseksualan i poliseksualan. Časopis Roling Stoun (engl. Rolling Stone) piše da neki ljudi veruju da se korišćenjem prefiksa bi- isključuju članovi transrodne zajednice i rodno neusklađene osobe, da se fokus stavlja na privlačnost ka isključivo cisrodnim muškarcima i ženama i da su prefiksi kao što su pan- i omni- (grč. πᾶν; lat. omni; sh. sve) prikladniji. Drugi tvrde da prefiks označava privlačnost ka dva (ili više) rodna identiteta.[54]

Neki koriste LGBT+ u značenju „LGBT i srodne zajednice“.[39] LGBTKIA (engl. LGBTQIA) se ponekad koristi i osnovnom terminu dodaje kvir, međupolna (interseksualna) i aseksualna osoba.[55] Druge varijante mogu imati „N" za nesiguran (ili „U” za engl. unsure); „R” za radoznao (ili „C" za engl. curious); drugo „T” za transvestit; „DD” ili „2" za dvoduhovne osobe (ili „TS” za engl. two-spirited); „SS” ili „S” za strejt saveznike (ili „SA” ili „A” za engl. straight allies).[56][57][58][59][60] Uključivanje strejt saveznika u LGBT akronim se pokazalo kontroverznim jer su mnogi strejt saveznici bili optuženi da koriste LGBT zagovaranje da bi stekli popularnost i status u poslednjih nekoliko godina,[61] a razni LGBT aktivisti su kritikovali heteronormativni pogled na svet određenih strejt saveznika.[62] Neki mogu dodati i „P“ za poliamoriju, „H“ za HIV pozitivne, ili „O“ za ostale.[5][63] Inicijalizam LGBTIH koristi se u Indiji da obuhvati hidžra treći rodni identitet i srodnu subkulturu.[64][65] Dodavanje slova „D” označava demiseksualnost [en].[66]

Dodavanje termina saveznici inicijalizmu izazvalo je kontroverzu,[67] a neki vide uključivanje „saveznika“ umesto „aseksualnog“ kao oblik aseksualnog brisanja.[68]

Slično LGBTIKA+ (engl. LGBTIQA+) označava lezbejka, gej, biseksualac, transrodna osoba, interseksualac, kvir/ispitivanje, aseksualan i mnoge druge termine (kao što su nebinarni i panseksualni).[69] „+” posle „A” može označavati drugo „A” koje predstavlja saveznike (engl. allies).[70]

U Kanadi se zajednica ponekad identifikuje kao LGBTK2 (engl. LGBTQ2) (lezbejka, gej, biseksualna, transrodna, kvir i dva duha).[71] U zavisnosti od toga koja organizacija koristi akronim, izbor akronima se menja. Preduzeća i CBC (Kanadska radiodifuzna korporacija) često jednostavno koriste LGBT kao zamenu za bilo koju duži akronim, grupe privatnih aktivista često koriste LGBTK+,[72] dok pružaoci usluga javnog zdravlja favorizuju inkluzivniji LGBT2K+ (engl. LGBT2Q+) da bi se prilagodili autohtonim narodima.[73] Neko vreme je organizacija Toronto prajda koristila mnogo duži akronim LGBTTIKI2SS (engl. LGBTTIQQ2SA), ali ju je odbacila u korist jednostavnijeg teksta.[74] Premijer Džastin Trido je takođe kritikovan zbog upotrebe akronima 2DLGBTKIIA+ (engl. 2SLGBTQQIA+).[75]

Inkluzija tranrodnih

Neke grupe su usvojile termin trans* kao inkluzivniju alternativu za „transrodne osobe“, gde se trans (bez zvezdice) koristi za opisivanje trans muškaraca i trans žena [en], dok trans* pokriva sve ne-cisrodne (nebinarne) identitete, uključujući transrodne, transseksualne, transvestite, dženderkvir, rodno kolebljive, nebinarne, arodne, dvoduhovne i dvorodne osobe, treći rod i trans muškarce i trans žene.[76][77] Isto tako, termin transseksualac obično potpada pod krovni termin transrodna osoba, ali neki transseksualci se protive tome.[5]

Inkluzija međupolnih

Oni koji dodaju međupolne osobe u LGBT grupe ili organizacije mogu koristiti prošireni inicijalizam LGBTI (engl. LGBTI)[78][79] ili LGBTIK (engl. LGBTIQ).[80]

Odnos interseksualaca prema lezbejskim, gej, biseksualnim, trans i kvir zajednicama je složen,[81] ali se interseksualne osobe često dodaju u LGBT kategoriju kako bi se stvorila LGBTI zajednica. Neki međupolni ljudi preferiraju inicijalizam LGBTI, dok bi drugi radije da ne budu uključeni kao deo termina.[79] Emi Kojama [en] opisuje kako uključivanje interspolnih osoba u LGBTI može da negira adresiranje pitanja ljudskih prava specifičnih za međupolne osobe, uključujući stvaranje lažnog utiska „da su prava međupolnih osoba zaštićena“ zakonima koji štite LGBT osobe, i propuštanje da se prizna da mnoge međupolne osobe nisu deo LGBT zajednice.[82] Organizacija Interseks ljudska prava Australije [en] navodi da neke interseksualne osobe privlače istopolne osobe, dok su druge heteroseksualne, ali da „LGBTI aktivizam se borio za prava ljudi koji su izvan očekivanih binarnih polnih i rodnih normi“.[83][84] Džulijus Kagva [en], aktivista za interseks i transrodna prava iz organizacije Inicijativa za podršku ljudima sa atipičnim razvojem pola (engl. Support Initiative for People with atypical sex Development (SIPD)) je napisao da, „iako nam gej zajednica nudi mesto relativne bezbednosti, ona takođe ne shvata naše specifične potrebe“.[85]

Brojne studije su pokazale veće stope istopolne privlačnosti kod interseksualnih osoba,[86][87] sa australijskom studijom objavljenom 2016. o osobama rođenim sa atipičnim polnim karakteristikama koja je otkrila da 52% ispitanika nije heteroseksualno,[88][89] stoga je istraživanje interseksualnih subjekata korišćeno za istraživanje načina prevencije homoseksualnosti.[86][87] Kao iskustvo rođenja sa polnim karakteristikama koje se ne uklapaju u društvene norme,[90] međupolnost je termin drugačiji od transrodnosti,[91][92][93] dok su neke interseksualne osobe i interseksualne i transrodne.[94]

Značenje slova akronima

[40][41][5][52][47][55][56][63][64][66][67][69][71][75][76]
Simbol Značenje
na srpskoj latinici na engleskom i hrvatskoj latinici
L L Lezbejka
G G Gej
B B Biseksualnost
T Transrodnost
Transvestitizam
Transseksualnost
T* ili T Trans*
K Q Kvir
K, I, P ili ? Q ili ? Ispitivanje ili preispitivanje
I I Interspolnost
A Aseksualnost
Aromantičnost
Arodnost
SS, S SA, A (Strejt) saveznik
DD, 2 TS, 2 Dvodušnost
N U Nesigurnost
H H Hidžra
HIV pozitivni
P P Poliamorija
Panseksualnost
Poliseksualnost
O Ostali
Omniseksualnost
+ Svi koji ne spadaju pod slova navedena u akronimu
Srodne zajednice
Ako dolazi posle slova „A”, može da označava saveznike

Kritika termina

 
LGBT porodice, poput ovih na paradi ponosa u Bostonu 2007, istraživači su označili kao neheteroseksualne iz različitih razloga.[95]

Sa inicijalizmima LGBT ili GLBT se ne slažu svi koje oni obuhvataju.[96] Na primer, neki tvrde da transrodni i transseksualni ciljevi nisu isti kao kod lezbejki, homoseksualaca i biseksualnih (LGB) osoba.[97] Ovaj argument se usredsređuje na ideju da transrodnost ima više veze sa rodnim identitetom, ili razumevanjem osobe da li je ili nije muškarac ili žena, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju.[5] LGB pitanja se mogu posmatrati kao pitanje seksualne orijentacije ili privlačnosti.[5] Ove razlike su napravljene u kontekstu političke akcije u kojoj se LGB ciljevi, kao što su zakonodavstvo o istopolnim brakovima i rad na ljudskim pravima (koji možda ne uključuju transrodne i interseksualne osobe), mogu smatrati da se razlikuju od transrodnih i transseksualnih ciljeva.[5]

Verovanje u „lezbejski i gej separatizam“ (ne mešati sa srodnim „lezbejskim separatizmom“), smatra da lezbejke i gej muškarci formiraju (ili bi trebalo da formiraju) zajednicu koja se razlikuje i koja je odvojena od drugih grupa koje su inače uključene u LGBTK sferu.[98] Iako se ne čini uvek da imaju dovoljno podrške ili organizacije da bi se nazvali pokretom, separatisti su značajan, glasan i aktivan element u mnogim delovima LGBT zajednice.[99][98][100] U nekim slučajevima separatisti će poricati postojanje ili pravo na jednakost biseksualnih orijentacija i transseksualnosti,[99] ponekad vodeći javnu bifobičnu i transfobičnu politiku.[99][98] Za razliku od separatista, Piter Tatčel iz LGBT grupe za ljudska prava OutRage! tvrdi da bi odvajanje transrodnog pokreta od LGB-a bilo „političko ludilo“, navodeći da:[101]

Kvirovi su, kao i transrodne osobe, rodno devijantni. Ne pridržavamo se tradicionalnih heteroseksističkih pretpostavki o muškom i ženskom ponašanju, jer imamo seksualne i emocionalne odnose sa istim polom. Trebalo bi da slavimo naše neslaganje sa mejnstrim pravim normama. [...]

Prikaz sveobuhvatne „LGBT zajednice“ ili „LGB zajednice“ takođe ne podržavaju neke lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe.[102][103] Neki ne prihvataju ili ne odobravaju političku i društvenu solidarnost, vidljivost i kampanju za ljudska prava koja obično ide uz to, uključujući marševe i događaje gej ponosa.[102][103] Neki od njih veruju da grupisanje ljudi sa neheteroseksualnom orijentacijom održava mit da je isticanje gej/lezbejskog/bi/aseksualnog/panseksualnog/itd. identiteta nešto što čini čoveka gorim od drugih ljudi.[102] Ovi ljudi su često manje vidljivi u poređenju sa više mejnstrim gej ili LGBT aktivistima.[102][103] Pošto je ovu frakciju teško razlikovati od heteroseksualne većine, uobičajeno je da ljudi pretpostavljaju da svi LGBT osobe podržavaju LGBT oslobođenje i vidljivost LGBT osoba u društvu, uključujući pravo da se život živi na drugačiji način od većine.[102][103][104] U knjizi Anti-Gej iz 1996. godine, zbirci eseja koju je uredio Mark Simpson [en], koncept „uniformnog“ identiteta koji je zasnovan na LGBT stereotipima kritikuje se zbog potiskivanja individualnosti LGBT osoba.[105]

Pišući u BBC News Magazine [en; [[:BBC-jevom onlajn magazinu:BBC News Magazine|BBC-jevom onlajn magazinu]]] 2014. godine, Džuli Bindel [en] postavlja pitanje da li različite rodne grupe sada, „smućkane zajedno“ ... „dele ista pitanja, vrednosti i ciljeve?“ Bindel je predložila niz mogućih novih inicijalizama za različite kombinacije grupa i zaključuje da je možda došlo vreme da se savezi reformišu ili da konačno svi krenu krenu „svojim putem“.[106] Godine 2015. skovan je slogan „Napustimo T“ (engl. Drop the T) kako bi se ohrabrile LGBT organizacije da prestanu da podržavaju transrodne osobe; mnoge LGBT grupe su ovu kampanju naširoko osudile kao transfobičnu.[107][108][109][110]

Alternativni termini

Mnogi ljudi su pokušali da pronađu generički termin koji bi zamenio brojne postojeće inicijalizme.[99] Reči kao što su kvir (krovni termin za seksualne i rodne manjine koje nisu heteroseksualne ili cisrodne) i duga su isprobane, ali većina njih nije široko prihvaćena.[99][111]

Kvir

 
Transparent na kom piše „Kvir oslobođenje, ne dugin kapitalizam” tokom Parade ponosa u Dablinu 2016. godine

Kvir ima mnogo negativnih konotacija prema starijim ljudima koji tu reč pamte kao ismevanje i uvredu i takva (negativna) upotreba termina se i dan danas nastavlja.[99][111] Mnogi mlađi ljudi takođe shvataju da je kvir politički nabijeniji termin od LGBT.[111][112]

SRM/RSM

SRM, ili RSM,[113] skraćenica za seksualne i rodne manjine, dobila je posebnu popularnost u vladama, akademijama i u medicini. Usvojen je od strane Nacionalnih instituta za zdravlje (NIZ) u SAD;[114] Centara za mediker i medikejd usluge [en];[115] i Institut Vilijams [en], koji proučava zakone i politiku prema SGM.[116] Univerzitet Djuk i Univerzitet Kalifornije u San Francisku imaju istaknute zdravstvene programe za seksualne i rodne manjine.[117][118] Jedan NIZ dokument preporučuje termin SGM jer uključuje „one koji se možda ne identifikuju kao LGBT … ili one koji imaju specifično zdravstveno stanje koje utiče na reproduktivni razvoj“,[119] publikacija Kancelarija za menadžment i budžet Bele kuće [en] objašnjava da „Smatramo da je SGM inkluzivniji, jer uključuje osobe koje nisu izričito referencirane od strane identiteta navedenih u LGBT“,[120] a vladin dokument Ujedinjenog Kraljevstva favorizuje SGM jer inicijali poput LGBTIK+ označavaju termine koji, posebno izvan globalnog severa [en], „ne uključuju nužno lokalna shvatanja i termine koji se koriste za opisivanje seksualnih i rodnih manjina“.[121] Primer upotrebe van globalnog severa je Ustav Nepala [en], koji identifikuje „rodne i seksualne manjine“ kao zaštićenu klasu.[122] RSRM se takođe koristi za uključivanje romantičnih manjina.[123][124]

Duga

Duga ima konotacije koje podsećaju na hipije, nju ejdž pokrete i grupe kao što su Dugina porodica ili Džesi Džeksonova Rainbow/PUSH [en] (engl. Rainbow/PUSH). IRLj (engl. SGL) (Istorodna ljubav) (engl. same gender loving) je ponekad favorizovan među gej muškarcima Afroamerikancima kao način da se razlikuju od onoga što smatraju LGBT zajednicama u kojima dominiraju belci.[125]

Drugi krovni termini

Neki ljudi zagovaraju termin „manjinski seksualni i rodni identiteti“ (MSRI (engl. MSGI), skovan 2000. godine), kako bi eksplicitno uključili sve ljude koji nisu cisrodni i heteroseksualni; ili rodne, seksualne i romantične manjine (RSRM) (engl. GSRM), što eksplicitnije uključuje manjinske romantične orijentacije i poliamoriju; ali ni oni nisu široko prihvaćeni.[126][127][128][129][130] Drugi retki krovni termini su Rodna i seksualna različitost (RSR) (engl. GSD),[131] MORII (engl. MOGII) (Marginalizovane orijentacije, rodni identiteti i interseks) i MORUI (engl. MOGAI) (Marginalizovane orijentacije, rodna usklađenja i interseks).[132][133]

Medicina

U ustanovama javnog zdravlja, MSM („muškarci koji imaju seks sa muškarcima“) se klinički koristi za opisivanje muškaraca koji imaju seks sa drugim muškarcima bez pozivanja na njihovu seksualnu orijentaciju, a ŽSŽ („žene koje imaju seks sa ženama“) se takođe koristi kao analogan termin.[134][135]

MVPFAFF

 
Transparent podrške za faafafine na Paradi ponosa u Oklandu 2016. godine.

MVPFAFF (engl. MVPFAFF) je skraćenica za mahu [en], vakasalevaleva [en], palopa, faafafine [en], akavaine [en], fakaleiti (leiti) [en] i fakafifine [en]. Ovaj termin razvila je Fajleša Braun-Akton [en] 2010. godine na konferenciji o ljudskim pravima Azijsko-pacifičkih igara.[136] Ovo se odnosi na one u zajednici duginih pasifika [Pacific Islander] koji se mogu, ali ne moraju identifikovati sa LGBT akronimom.[137]

Vidi još

Reference

 1. „A Language Of Pride: Understand The Terms Around LGBTQ Identity”. Dictionary.com. Pristupljeno 2023-08-19. 
 2. „LGBT+”. Savet Evrope. Pristupljeno 2022-08-04. 
 3. „LGBT plus mental health”. Arhivirano iz originala na datum 24. 02. 2022. Pristupljeno 2022-08-04. 
 4. Gunderloy 1989
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 Alexander, Jonathan; Yescavage, Karen (2003). Bisexuality and Transgenderism: InterSEXions of The Others. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-287-2. Arhivirano iz originala na datum 2015-09-06. Pristupljeno 2015-06-02. 
 6. Bohan, Janis S. (1996). Psychology and Sexual Orientation: Coming to Terms [Psihologija i seksualna orijentacija: prihvatanje]. Routledge. ISBN 978-0-415-91514-4. Arhivirano iz originala na datum 2015-09-06. Pristupljeno 2015-06-02. 
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Shankle, Michael D. (2006). The Handbook of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Public Health: A Practitioner's Guide To Service [Vodič za lezbejsko, gej, biseksualno i transrodno javno zdravlje: Vodič za praktičare]. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-496-8. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 8. „Civilities, What does the acronym LGBTQ stand for?”. The Washington Post. Arhivirano iz originala na datum 3 January 2020. Pristupljeno 19 February 2018. 
 9. Goicichea, Julia (16 August 2017). „Why New York City Is a Major Destination for LGBT Travelers”. The Culture Trip. Arhivirano iz originala na datum 2 January 2020. Pristupljeno 2 February 2019. 
 10. Eli Rosenberg (24 June 2016). „Stonewall Inn Named National Monument, a First for the Gay Rights Movement”. The New York Times. Arhivirano iz originala na datum 6 May 2020. Pristupljeno 25 June 2016. 
 11. „Workforce Diversity The Stonewall Inn, National Historic Landmark National Register Number: 99000562”. National Park Service, U.S. Department of the Interior. Arhivirano iz originala na datum 6 March 2016. Pristupljeno 21 April 2016. 
 12. Cahill, Sean, and Bryan Kim-Butler. "Policy priorities for the LGBT community: Pride Survey 2006." New York, NY: National Gay and Lesbian Task Force (2006).
 13. Parent, Mike C.; DeBlaere, Cirleen; Moradi, Bonnie (jun 2013.). „Approaches to Research on Intersectionality: Perspectives on Gender, LGBT, and Racial/Ethnic Identities”. Sex Roles 68 (11–12): 639–645. DOI:10.1007/s11199-013-0283-2. 
 14. 14,0 14,1 Ross, E. Wayne (2006). The Social Studies Curriculum: Purposes, Problems, and Possibilities. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-6909-5. Arhivirano iz originala na datum 19 June 2019. Pristupljeno 2 July 2015. 
 15. Kennedy, Hubert C. (1980): «The "third sex" theory of Karl Heinrich Ulrichs», artículo en inglés, en la revista Journal of Homosexuality, 6 (1-2): págs. 101-103; 1981.
 16. Hirschfeld, Magnus (1904): Berlins Drittes Geschlecht (‘el tercer sexo en Berlín’).
 17. Ellis, Havelock; y Symonds, John Addington (1897): Sexual inversion (‘la inversión del género’).
 18. Carpenter, Edward (1908): «The intermediate sex: a study of some transitional types of men and women» Arhivirano 2023-05-30 na Wayback Machine-u, artículo en inglés en el sitio web Fordham.edu (Estados Unidos).
 19. Duc, Aimée (1901): Sind es Frauen? Roman über das dritte Geschlecht (‘¿Estas son mujeres?, una novela acerca del tercer género’).
 20. Tamagne, Florence (2006) (inglés). A history of homosexuality in Europe. Berlin, London, Paris 1919-1939 (1ª izd.). Algora. str. 39-42. ISBN 0-87586-355-8. 
 21. Herrero-Brasas, Juan A. (2001). La sociedad gay: una invisible minoría [Gej društvo: nevidljiva manjina]. FOCA. str. 294. ISBN 9788495440150. 
 22. Minton, Henry (2002). Departing from Deviance. University of Chicago Press. ISBN 0226530434. Pristupljeno 2009-01-01. 
 23. 23,0 23,1 Swain, Keith W. (21 June 2007). „Gay Pride Needs New Direction”. Denver Post. Arhivirano iz originala na datum 21 April 2016. Pristupljeno 5 July 2008. 
 24. Sears, James Thomas (2001). Rebels, Rubyfruit, and Rhinestones: Queering Space in the Stonewall South - James Thomas Sears - Google Books. ISBN 9780813529646. Arhivirano iz originala na datum 14 May 2022. Pristupljeno 2022-05-02. 
 25. Esterberg, Kristen (1994). „From Accommodation to Liberation: A Social Movement Analysis of Lesbians in the Homophile Movement”. Gender and Society 8 (3): 424–443. DOI:10.1177/089124394008003008. 
 26. Faderman 1991: str. 210–211
 27. Faderman 1991: str. 217–218
 28. 28,0 28,1 Leli, Ubaldo; Drescher, Jack (2005). Transgender Subjectivities: A Clinician's Guide. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-2576-0. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 29. Fejnstajn, Brajan A.; Djan, Kristina (2017-01-23). „Bisexuality, minority stress, and health”. ncbi.nlm.nih.gov. Pristupljeno 2022-06-18. 
 30. „Out of the Closet and Into the Streets”. Center for the Study of Political Graphics. Arhivirano iz originala na datum 2 October 2016. Pristupljeno 1 October 2016. 
 31. Research, policy and practice: Annual meeting Arhivirano 19 June 2019 na Wayback Machine-u, American Educational Research Association Verlag AERA, 1988.
 32. Koskovich, Gerard. „Our History”. The GLBT Historical Society. Arhivirano iz originala na datum 7 January 2022. Pristupljeno 7. 1. 2022. 
 33. „I Advocate...”. The Advocate (Issue #1024): str. 80. March 2009. 
 34. Ring, Trudy (26 October 2016). „Expanding the Acronym: GLAAD Adds the Q to LGBT”. Advocate. Arhivirano iz originala na datum 14 May 2022. Pristupljeno 30 October 2016. 
 35. Nadal, Kevin (15 April 2017). The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender. Thousand Oaks, California: SAGE Publications. str. 1384. ISBN 978-1-4833-8427-6. OCLC 994139871. Arhivirano iz originala na datum 19 June 2019. Pristupljeno 3 January 2019. 
 36. 36,0 36,1 „LGBT; LGBTQ; LGBTQIA: what acronym does the queer community use?”. YouGov. 2023-07-28. Pristupljeno 2023-07-29. 
 37. „Marcha del Orgullo LGBTIQ” (es). Comisión Organizadora de la Marcha (C.O.M.O). Arhivirano iz originala na datum 8 October 2002. Pristupljeno 2 December 2016. 
 38. „LGBT+ mental health” (en). LGBT+ mental health. Arhivirano iz originala na datum 24 February 2022. Pristupljeno 2022-03-29. 
 39. 39,0 39,1 Vikhrov, Natalie (26 April 2019). „Armenia's LGBT+ community still waits for change one year after revolution”. Thomson Reuters Foundation. Arhivirano iz originala na datum 24 February 2021. Pristupljeno 28 April 2019. 
 40. 40,0 40,1 Merriam-Webster. „LGBTQIA”. Merriam-Webster. Arhivirano iz originala na datum 7 January 2022. Pristupljeno 2021-01-07. »Definition of LGBTQIA: lesbian, gay, bisexual, transgender, queer/questioning (one's sexual or gender identity), intersex, and asexual/aromantic/agender« 
 41. 41,0 41,1 Kuykendall, Emily. „What the A in LGBTQIA+ Stands For” (en-US). Buddy Project. Arhivirano iz originala na datum 21 May 2021. Pristupljeno 21 May 2021. »The A in LGBTQIA+ stands for asexual, aromantic, and agender[…]« 
 42. „LGBTQIA+” (en). www.uncw.edu. Arhivirano iz originala na datum 31 August 2021. Pristupljeno 31 August 2021. 
 43. „The new rainbow pride flag is a design disaster—but a triumph for LGBTQ inclusiveness”. Quartz. 12 June 2018. Arhivirano iz originala na datum 28 June 2020. Pristupljeno 7 July 2020. 
 44. „Coming to terms with terms” (en-US). www.oakpark.com. 24 September 2019. Arhivirano iz originala na datum 29 June 2020. Pristupljeno 25 June 2020. 
 45. Oli (4 December 2019). „The challenge of generosity” (en). Oliver Arditi. Arhivirano iz originala na datum 28 June 2020. Pristupljeno 25 June 2020. 
 46. DeMarco, Linda; Bruni, Sylvain (18 July 2012). „No More Alphabet Soup”. The Huffington Post. 1527958. Arhivirano iz originala na datum 3 February 2015. 
 47. 47,0 47,1 Bloodsworth-Lugo, Mary K. (2007). In-Between Bodies: Sexual Difference, Race, and Sexuality. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-7221-7. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 48. Alder, Christine; Worrall, Anne (2004). Girls' Violence: Myths and Realities. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-6110-5. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 49. Cherland, Meredith Rogers; Harper, Helen J. (2007). Advocacy Research in Literacy Education: Seeking Higher Ground. Routledge. ISBN 978-0-8058-5056-7. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 50. „LGTB, en mayúsculas”. 22 September 2011. Arhivirano iz originala na datum 19 December 2021. Pristupljeno 19 December 2021. 
 51. Brown, Catrina; Augusta-Scott, Tod (2006). Narrative Therapy: Making Meaning, Making Lives. Sage Publications Inc. ISBN 978-1-4129-0988-4. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 52. 52,0 52,1 Ohvovoriole, Toketemu (2021-12-26). „What Is Sexual Fluidity?”. verywellmind.com. Pristupljeno 2022-06-22. 
 53. Contributors, WebMD Editorial (2021-10-21). „Pansexuality: What It Means”. webmd.com/. Pristupljeno 2022-06-22. 
 54. Zejn, Zakari (2018-06-18). „Whats The Real Difference Between Bi and Pansexual”. rollingstone.com. Pristupljeno 2022-06-22. 
 55. 55,0 55,1 „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual Resource Center”. University of California, Davis. 21 September 2015. Arhivirano iz originala na datum 2 February 2017. Pristupljeno 20 January 2017. 
 56. 56,0 56,1 Lebaron, Sarah; Pecsenye, Jessica; Roland, Becerra; Skindzier, Jon (2005). Oberlin College: Oberlin, Ohio. College Prowler, Inc. ISBN 978-1-59658-092-3. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 57. Chen, Edith Wen-Chu; Omatsu, Glenn (2006). Teaching about Asian Pacific Americans: Effective Activities, Strategies, and Assignments for Classrooms and Communities (Critical Perspectives on Asian Pacific Americans). Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-5338-5. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 58. Babb, Florence E. (2001). After Revolution: Mapping Gender and Cultural Politics in Neoliberal Nicaragua. University of Texas Press. ISBN 978-0-292-70900-3. 
 59. Padilla, Yolanda C. (2003). Gay and Lesbian Rights Organizing: Community-based Strategies. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-275-9. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 60. Swigonski, Mary E.; Mama, Robin S.; Ward, Kelly; Shepard, Matthew (2001). From Hate Crimes to Human Rights: A Tribute to Matthew Shepard. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-257-5. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 61. Becker, Ron (2006). „Gay-Themed Television and the Slumpy Class: The Affordable, Multicultural Politics of the Gay Nineties”. Television & New Media 7 (2): 184–215. DOI:10.1177/1527476403255830. ISSN 1527-4764. 
 62. DeTurk, Sara (2011). „Allies in Action: The Communicative Experiences of People Who Challenge Social Injustice on Behalf of Others”. Communication Quarterly 59 (5): 569–590. DOI:10.1080/01463373.2011.614209. ISSN 0146-3373. 
 63. 63,0 63,1 O'Rourke, P. J. (2001). Peace Kills: America's Fun New Imperialism. Grove Press. ISBN 978-0-8021-4198-9. Arhivirano iz originala na datum 9 July 2021. Pristupljeno 2 July 2015. 
 64. 64,0 64,1 Gurjar, Kaumudi. „Maiden stage act by city's LGBT face gets censor's chop”. Pune Mirror. Arhivirano iz originala na datum 28 May 2016. Pristupljeno 22 December 2014. 
 65. McCusker, Ros. „Gay Leeds — Your comprehensive guide to all things gay in Leeds”. gayleeds.com. Arhivirano iz originala na datum 9 January 2015. Pristupljeno 22 December 2014. 
 66. 66,0 66,1 „ACRONYMS EXPLAINED”. outrightinternational.org. Arhivirano iz originala na datum 25. 06. 2022. Pristupljeno 21. 6. 2022. 
 67. 67,0 67,1 Kelly, Morgan. „Adding 'allies' to LGBT acronym sparks controversy”. Iowa State Daily. Arhivirano iz originala na datum 5 March 2016. Pristupljeno 29 December 2014. 
 68. Richard, Katherine. „Column: "A" stands for asexuals and not allies”. The Maroon. Arhivirano iz originala na datum 6 December 2013. Pristupljeno 29 December 2014. »That "A" is not for allies, that "A" is for asexuals. [...] Much like bisexuality, asexuality suffers from erasure.« 
 69. 69,0 69,1 University, La Trobe. „What does LGBTIQA+ mean” (en). www.latrobe.edu.au. Arhivirano iz originala na datum 13 October 2018. Pristupljeno 13 October 2018. 
 70. University, Texas. „Concepts & Categories of LGBTQA+Identities” (en). www.utexas.edu//. Arhivirano iz originala na datum 3 August 2020. Pristupljeno 29 June 2020. 
 71. 71,0 71,1 „Government of Canada initiatives to support LGBTQ2 communities and promote diversity and inclusion”. JUSTIN TRUDEAU, PRIME MINISTER OF CANADA. 28 November 2017. Arhivirano iz originala na datum 9 January 2019. Pristupljeno 8 January 2019. 
 72. „Rainbow Refugee”. Arhivirano iz originala na datum 12 January 2019. Pristupljeno 8 January 2019. 
 73. „LGBT2Q+”. www.vch.ca. Arhivirano iz originala na datum 9 January 2019. Pristupljeno 8 January 2019. 
 74. Szklarski, Cassandra (2 July 2016). „Is it time to drop LGBTQ's 'infinitely expanding alphabet' for something simpler? | CBC News” (en). CBC (CBC). Arhivirano iz originala na datum 19 June 2019. Pristupljeno 8 January 2019. 
 75. 75,0 75,1 „Justin Trudeau Mocked After Using 2SLGBTQQIA Acronym”. 
 76. 76,0 76,1 Ryan, Hugh (10 January 2014). „What Does Trans* Mean, and Where Did It Come From?'”. Slate. Arhivirano iz originala na datum 21 May 2014. Pristupljeno 21 May 2014. 
 77. „Glossary of Transgender Terms”. Vaden Health Center Stanford University. 14 February 2014. Arhivirano iz originala na datum 21 May 2014. Pristupljeno 21 May 2014. 
 78. Maurice & Bowman 1999
 79. 79,0 79,1 Aragon, Angela Pattatuchi (2006). Challenging Lesbian Norms: Intersex, Transgender, Intersectional, and Queer Perspectives. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-645-0. Arhivirano iz originala na datum 22 November 2012. Pristupljeno 5 July 2008. 
 80. Siddharta, Amanda (28 April 2019). „Trans Women March for Their Rights in Conservative Indonesia” (en). VOA. Arhivirano iz originala na datum 28 April 2019. Pristupljeno 28 April 2019. 
 81. Dreger, Alice (4 May 2015). „Reasons to Add and Reasons NOT to Add "I" (Intersex) to LGBT in Healthcare”. Association of American Medical Colleges. Arhivirano iz originala na datum 9 June 2016. Pristupljeno 8 May 2021. 
 82. Koyama, Emi. „Adding the "I": Does Intersex Belong in the LGBT Movement?”. Intersex Initiative. Arhivirano iz originala na datum 17 May 2016. Pristupljeno 18 May 2016. 
 83. „Intersex for allies”. 21 November 2012. Arhivirano iz originala na datum 7 June 2016. Pristupljeno 18 May 2016. 
 84. OII releases new resource on intersex issues Arhivirano 6 June 2014 na Wayback Machine-u, Intersex for allies and Making services intersex inclusive by Organisation Intersex International Australia, via Gay News Network, 2 June 2014.
 85. Kaggwa, Julius (19 September 2016). „I'm an intersex Ugandan – life has never felt more dangerous”. The Guardian. ISSN 0261-3077. Arhivirano iz originala na datum 6 October 2016. Pristupljeno 3 October 2016. 
 86. 86,0 86,1 Meyer-Bahlburg, Heino F.L. (January 1990). „Will Prenatal Hormone Treatment Prevent Homosexuality?”. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 1 (4): 279–283. DOI:10.1089/cap.1990.1.279. ISSN 1044-5463. »human studies of the effects of altering the prenatal hormonal milieu by the administration of exogenous hormones lend support to a prenatal hormone theory that implicates both androgens and estrogens in the development of gender preference ... it is likely that prenatal hormone variations may be only one among several factors influencing the development of sexual orientation« 
 87. 87,0 87,1 Dreger, Alice; Feder, Ellen K; Tamar-Mattis, Anne (29 June 2010), Preventing Homosexuality (and Uppity Women) in the Womb?, The Hastings Center Bioethics Forum, arhivirano iz originala na datum 2 April 2016, pristupljeno 18 May 2016 
 88. „New publication "Intersex: Stories and Statistics from Australia"”. Organisation Intersex International Australia. 3 February 2016. Arhivirano iz originala na datum 29 August 2016. Pristupljeno 18 August 2016. 
 89. Jones, Tiffany; Hart, Bonnie; Carpenter, Morgan; Ansara, Gavi; Leonard, William; Lucke, Jayne (2016). Intersex: Stories and Statistics from Australia. Cambridge, UK: Open Book Publishers. ISBN 978-1-78374-208-0. Arhivirano iz originala na datum 14 September 2016. Pristupljeno 2 February 2016. 
 90. „Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex”. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. 2015. Arhivirano iz originala na datum 4 March 2016. Pristupljeno 28 March 2016. 
 91. Children's right to physical integrity Arhivirano 26 December 2013 na Wayback Machine-u, Council of Europe Parliamentary Assembly, Report Doc. 13297, 6 September 2013.
 92. „Trans? Intersex? Explained!”. Inter/Act. Arhivirano iz originala na datum 18 October 2014. Pristupljeno 10 July 2013. 
 93. „Basic differences between intersex and trans”. Organisation Intersex International Australia. 3 June 2011. Arhivirano iz originala na datum 4 September 2014. Pristupljeno 10 July 2013. 
 94. Cabral Grinspan, Mauro (25 October 2015), The marks on our bodies, Intersex Day, arhivirano iz originala na datum 5 April 2016, pristupljeno 4 October 2016 
 95. Klesse, Christian (2007). The Spectre of Promiscuity: Gay Male and Bisexual Non-Monogamies and Polyamories. Ashgate Publishing, Ltd.. ISBN 978-0-7546-4906-9. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. [pojasniti]
 96. Finnegan, Dana G.; McNally, Emily B. (2002). Counseling Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Substance Abusers: Dual Identities. Haworth Press. ISBN 978-1-56023-925-3. 
 97. Wilcox, Melissa M. (2003). Coming Out in Christianity: Religion, Identity, and Community. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-21619-9. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 98. 98,0 98,1 98,2 Mohr, Richard D. (1988). Gays/Justice: A Study of Ethics, Society, and Law. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-06735-5. Arhivirano iz originala na datum 19 June 2019. Pristupljeno 5 July 2008. 
 99. 99,0 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 Atkins, Dawn (1998). Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay, and Transgender Communities. Haworth Press. ISBN 978-0-7890-0463-5. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 100. Blasius, Mark (1994). Gay and Lesbian Politics: Sexuality and the Emergence of a New Ethic. Temple University Press. ISBN 978-1-56639-173-3. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 101. Tatchell, Peter (24 June 2009). „LGB - but why T?”. Mothership Blog. Arhivirano iz originala na datum 3 July 2009. Pristupljeno 18 March 2015. »To try and separate the LGB from the T, and from women, is political madness. Queers are, like transgender people, gender deviant. We don't conform to traditional heterosexist assumptions of male and female behaviour, in that we have sexual and emotional relationships with the same sex. We should celebrate our discordance with mainstream straight norms. The right to be different is a fundamental human right. The idea that we should conform to straight expectations is demeaning and insulting.« 
 102. 102,0 102,1 102,2 102,3 102,4 Sycamore, Matt Bernstein (2005). That's Revolting!: Queer Strategies for Resisting Assimilation. Soft Skull Press. ISBN 978-1-932360-56-1. Arhivirano iz originala na datum 22 November 2012. Pristupljeno 5 July 2008. 
 103. 103,0 103,1 103,2 103,3 Carlsson, Chris (2005). The Political Edge. City Lights Books. ISBN 978-1-931404-05-1. Pristupljeno 5 July 2008. 
 104. Leondar-Wright, Betsy (2005). Class Matters: Cross-Class Alliance Building for Middle-Class Activists. New Society Publishers. ISBN 978-0-86571-523-3. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 105. „Anti-Gay”. Marksimpson.com. Arhivirano iz originala na datum 27 September 2011. Pristupljeno 23 October 2011. 
 106. Julie Bindel (2 July 2014). „Viewpoint: Should gay men and lesbians be bracketed together?”. BBC News Magazine. Arhivirano iz originala na datum 3 July 2014. Pristupljeno 4 July 2014. 
 107. „LGBT Groups Respond to Petition Asking to 'Drop the T'”. www.advocate.com. 6 November 2015. Arhivirano iz originala na datum 17 May 2019. Pristupljeno 1 June 2019. 
 108. „Signatures for 'Drop The T' counter-petition surpass original - PinkNews · PinkNews”. www.pinknews.co.uk. 12 November 2015. Arhivirano iz originala na datum 17 May 2019. Pristupljeno 1 June 2019. 
 109. „Why More Than 1,000 People Have Signed a Petition to Drop the "T" From LGBT”. Teen Vogue. 9 November 2015. Arhivirano iz originala na datum 17 May 2019. Pristupljeno 1 June 2019. 
 110. Beyer, Dana; Director, ContributorExecutive; Maryl, Gender Rights (12 November 2015). „Gay Transphobia, 2015 Style”. HuffPost. Arhivirano iz originala na datum 17 May 2019. Pristupljeno 1 June 2019. 
 111. 111,0 111,1 111,2 Armstrong, Elizabeth A. (2002). Forging Gay Identities: Organizing Sexuality in San Francisco, 1950–1994. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-02694-7. Arhivirano iz originala na datum 22 November 2012. Pristupljeno 5 July 2008. 
 112. Halpin, Mikki (2004). It's Your World—If You Don't Like It, Change It: Activism for Teenagers. Simon and Schuster. ISBN 978-0-689-87448-2. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 113. Besanvalle, James (20 July 2018). „Five alternative terms you can use instead of LGBT” (en-GB). Gay Star News. Arhivirano iz originala na datum 28 January 2021. Pristupljeno 20 January 2021. 
 114. „Sexual & Gender Minority Research Office”. National Institutes of Health. Arhivirano iz originala na datum 12 November 2020. Pristupljeno 23 November 2020. 
 115. „Sexual and Gender Minority Clearinghouse”. Centers for Medicare & Medicaid Services. Arhivirano iz originala na datum 23 November 2020. Pristupljeno 23 November 2020. 
 116. Park, Andrew (July 2016). „A Development Agenda for Sexual and Gender Minorities” (en-US). Williams Institute. Arhivirano iz originala na datum 12 November 2020. Pristupljeno 23 November 2020. 
 117. „Duke Sexual and Gender Minority Health Program” (en). Duke University. Arhivirano iz originala na datum 13 June 2021. Pristupljeno 13 June 2021. 
 118. „Center for Sexual & Gender Minority Health” (en). University of California San Francisco. Arhivirano iz originala na datum 13 June 2021. Pristupljeno 13 June 2021. 
 119. Strategic Plan to Advance Research on the Health and Well-being of Sexual and Gender Minorities, National Institutes of Health, arhivirano iz originala na datum 18 March 2021, pristupljeno 23 November 2020 
 120. „Updates on Terminology of Sexual Orientation and Gender Identity Survey Measures”. Federal Committee on Statistical Methodology, under the auspices of the Office of Management and Budget. August 2020. Arhivirano iz originala na datum 8 June 2021. Pristupljeno 21 June 2021. 
 121. Gender and Strategic Communications in Conflict and Stabilisation Contexts, HM Government, January 2020, arhivirano iz originala na datum 1 November 2020, pristupljeno 23 November 2020 
 122. Constitution of Nepal, Nepal Law Commission, 2015, arhivirano iz originala na datum 30 September 2020, pristupljeno 24 November 2020 
 123. Choudhuri, Devika Dibya; Curley, Kate (2019-09-20), „Multiplicity of LGBTQ+ Identities, Intersections, and Complexities”, Rethinking LGBTQIA Students and Collegiate Contexts (Routledge): 3–16, DOI:10.4324/9780429447297-1, ISBN 978-0-429-44729-7, pristupljeno 2021-06-09 
 124. Lapointe, Alicia (2016), Rodriguez, Nelson M.; Martino, Wayne J.; Ingrey, Jennifer C. i dr.., ur., „Postgay” (en), Critical Concepts in Queer Studies and Education: An International Guide for the Twenty-First Century, Queer Studies and Education (New York: Palgrave Macmillan US): 205–218, DOI:10.1057/978-1-137-55425-3_21, ISBN 978-1-137-55425-3, pristupljeno 2021-06-09 
 125. Rimmerman, Craig A.; Wald, Kenneth D.; Wilcox, Clyde (2006). The Politics of Gay Rights. University of Chicago Press. ISBN 978-1-4129-0988-4. Arhivirano iz originala na datum 6 September 2015. Pristupljeno 2 July 2015. 
 126. „Welcome to the Bradford University Minority Sexual and Gender Identity Site!”. Bradford Uni MSGI Society. 2008. Arhivirano iz originala na datum 27 August 2008. Pristupljeno 9 September 2008. 
 127. „GSRM - Gender, Sexual, and Romantic Minorities”. acronymfinder.com. Arhivirano iz originala na datum 9 October 2014. Pristupljeno 6 October 2014. 
 128. „'Diversities' May Enrich 'LGBTQIAP' Alphabet Soup”. The Huffington Post. 19 September 2013. Arhivirano iz originala na datum 7 October 2014. Pristupljeno 6 October 2014. 
 129. „LGBT? LGBTQ? Queer? QUILTBAG? GSM? GSRM?”. University of Michigan (on Tumblr). Arhivirano iz originala na datum 9 April 2015. Pristupljeno 12 March 2015. 
 130. „Gender and Sexual Minority Students (LGBTIQA)”. University of Derby. Arhivirano iz originala na datum 9 February 2018. Pristupljeno 12 March 2015. 
 131. Organisation proposes replacing the 'limiting' term LGBT with 'more inclusive' GSD Arhivirano 16 June 2018 na Wayback Machine-u, 25 February 2013
 132. „'Gender And Sexual Diversities,' Or GSD, Should Replace 'LGBT,' Say London Therapists”. The Huffington Post. 25 February 2013. Arhivirano iz originala na datum 12 October 2014. Pristupljeno 6 October 2014. 
 133. „Pride on the prowl”. Dalhousie News. Arhivirano iz originala na datum 9 October 2014. Pristupljeno 6 October 2014. 
 134. Young, R M & Meyer, I H (2005) The Trouble with "MSM" and "WSW": Erasure of the Sexual-Minority Person in Public Health Discourse American Journal of Public Health July 2005 Vol. 95 No. 7.
 135. Glick, M Muzyka, B C Salkin, L M Lurie, D (1994) Necrotizing ulcerative periodontitis: a marker for immune deterioration and a predictor for the diagnosis of AIDS Journal of Periodontology 1994 65 p. 393–397.
 136. Brown-Acton, Phylesha (25 February 2020). „Hands and feet: A reflection on Polynesian navigation—a Niue Fakafifine community practitioner perspective in Aotearoa-New Zealand” (en). Te Kaharoa 15 (1). DOI:10.24135/tekaharoa.v15i1.298. ISSN 1178-6035. Arhivirano iz originala na datum 24 June 2021. Pristupljeno 2 October 2021. 
 137. „Rainbow” (en-NZ). Le Va. Arhivirano iz originala na datum 2 October 2021. Pristupljeno 2 October 2021. 

Literatura