Prava LGBT osoba

LGBT ljudska prava je termin kojim LGBT pokret i LGBT zajednica često imenuju korpus prava i zakona kojima se priznaje jednaki položaj LGBT osoba u društvu.

Zakoni o istopolnim odnosima
Zakoni o istopolnim odnosima
Deo serije o
Pravima lezbejki,
gejeva, biseksualnih i
transrodnih (LGBT) osoba
Položaj LGBT osoba u svetu
Priznavanje partnerstava
Istopolni brak
Istopolno roditeljstvo
Usvajanje dece
Imigraciona prava
Vojna služba
Zakonski aspekt transseksualnosti
LGBT organizacije
LGBT opozicija
Nasilje nad LGBT osobama
LGBT portal
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

U borbi za priznavanje jednakih prava LGBT pokret nastupa kao manjinska grupa, odakle u upotrebi i čest naziv „seksualne manjine“ i pozivaju se na ljudska prava, kao na grupu osnovnih prava koje svaka osoba neotuđivo poseduje.

Istorija

uredi

(Vidi: LGBT istorija i Pregled LGBT istorije.)

Pre 1860

uredi

U Evropi, 18. i 19. veka, istopolno seksualno ponašanje i cross-dressing su smatrani društveno neprihvatljivim, i u različitim društvenim krugovima, u zavisnosti od njihovim religijskih, političkih i drugih ubeđenja, verovalo se da su greh ili krivično delo. Društveni reformator Jeremy Bentham (Džeremi Bentam) je napisao oko 1785. godine prvu poznatu raspravu u prilog promene engleskog zakona o homoseksualnosti (međutim, ona nije odštampana sve do 1978. godine). Poneseni istim idejama sekularnog humanizma kao Bentham, u Francuskoj su se pripremali novi zakoni za novu državu posle Francuske revolucije. Grupa od nekoliko „sodomita“ je 1970. godine u Parizu predala peticiju Narodnoj skupštini (Assemblée nationale) sa zahtevom za slobodu i prizanje[1]. Godine 1791. Francuska postaje prva država koja dekriminalizuje homoseksualnost, verovatno zahvaljujući delom Jean Jacques Régis de Cambacérès, jednom od autrora Napoleonovog zakona.

1860 - 1944

uredi
 
Karl Heinrich Ulrichs (18251895) se smatra prvim aktivistom za prava LGBT osoba.

Moderni istoričari obično navode nemačkog pravnika i aktivistu Karl Heinrich Ulrichsa kao pionira pokreta za LGBT prava. Urlichs se javno autovao i počeo je da izdaje knjige o istopolnoj ljubavi i rodnim varijantama u 1860-im, nekoliko godina pre nego što je reč „homoseksaulnost“ prvi put upotrebljena. U svojim delima on govori o Urningu (Uranijac), kao o osobi koja ia drugačije rodno oizražavanje i oseća strasti prema istom polu. Sam termin je inspirisan PlatonovomGozbom “ u kojoj se Nebeska (Uranska) Afrodita (Αφροδίτη Ουρανία) opisuje kao boginja časne muško-muške ljubavi. Termin, međutim, nije zadobio širu upotrebu kao danas poznat termin „homoseksaulnost“.

Tokom 1870-ih društveni reformatori u drugim zemljama su počeli da učestuju u Uranijskom pokretu, ali krijući svoje identitete, plašeći se represije. Britansko tajno društvo pod nazivom „Order of Chaeronea, čiji je član bio i Oscar Wilde organizovalo je kampanju za legalizovanje homoseksualnosti. Engleski pesnik Edward Carprenter i škotski anarhista John Henry Mackay su pisali u odbranu istopolne ljubavi i androginije.

U Evropi i Americi začet je pokret slobodne ljubavi, koji je išao paralelno sa prvim talasom feminizma i jačanjem levice. Kritikovali su viktorijanski seksualni moral i tradicionalne institucije braka i porodice, koje su sada viđene kao mehanizmi za porobljavanje žena. Neki/e zagovarači/ce slobodne ljubavi su početkom 20. veka počeli/e da govore u korist istopolne ljubavi i da zahtevaju zakonske promene, među njima je bila i feministkinja i anarhistkinja Emma Goldman. Godine 1898 nemački lekar i pisac Magnus Hirschfeld (Magnus Hiršfeld) organizovao je „Wissenschaftlich-humanitäres Komitee“ (Naučno-humanitarni komitet), koji se javno borio za ukidanje notornog zakona Paragrafa 175 , kojim se zabranjivao muško-muški seks. Peticiju, koju su slali 1898. godine, 1922. i 1925. bez uspeha, potpisali su neki od najznačajnih ljudi tog vremena u Nemačkoj i u svetu: Albert Einstein, Hermann Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke i Lav Nikolajevič Tolstoj. Hirschfeld razvija teoriju o istopolno orijentisanim osobama kao „trećem polu“.

 
Magnus Hirschfeld, nemački lekar, seksolog i borac za prava LGBT osoba.

Godine 1904. na Hirschfeldovo insistiranje Anna Rüling drži javni govor. Ovo je prvi javni nastup žene na temu homoseksualnosti, pa se ona može smatrati prvom LGBT aktivistkinjom. Ipak, žene su počele da se pridružuju dominantno muškom pokretu za seksualnu reformu tek oko 1910. godine, kada je zapretila mogućnost da se Paragraf 175 prošiti i na žene. Heteroseksualna feministička aktivistkinja Helene Stöcker je postala vodeća ličnost u ovom pokretu.

Hirschfeld, čiji je život bio posvećen poboljšanju položaja homoseksualnih i transrodnih osoba, osnovao je Institut für Sexualwissenschaft (Institut za seksologiju) 1919. godine, prvi takve vrste u svetu. Institut je sproveo ogroman broj istraživanja, hiljade ljudi je prošlo kroz savetovalište i imao je veliku ulogu u seksualnoj edukaciji, uključujući i pitanja kontracepcije i ženskih prava. Ipak, promene do kojih je Institut doveo brzo su poništene dolaskom nacista na vlast. Institut je zatvoren, a njegova biblioteka je spaljena 1933. godine.

Tokom dvadesetih godina organizovane su mnoge organizacije u SAD, koje uglavnom nisu dugo opstajale zbog pritiska policije.

1945 – 1968

uredi

Odmah posle završetka Drugog svetskog rata grupe za prava istopolno orijentisanih osoba osnivane su širom Zapadne Evrope i SAD-a. Pokret u ovom periodu LGBT istorije obično se naziva homofilni pokret, jer su grupe radije koristile reč homofil, koja je isticala ljubav (filia) pre seksa. U Holandiji je 1946. osnovana grupa COC, koja i danas postoji i predstavlja najstariju aktivnu gej i lezbejsku organizaciju u svetu. Nešto kasnije, 1948. godine, Axel Axgil osniva sličnu organizaciju u Danskoj, pod nazivom Forbundet af 1948, koja objavljuje časopis Vennen (Prijatelj) od januara 1949. do 1953. godine.

Forbundet af 1948 organizuje ogranke u Švedskoj (1949.) i u Norveškoj (1950.) Već 1950. švedska organizacija postaje nezavisna i radi pod imenom koje i danas nosi Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Iste godine organizuje se i prva homofilna grupa u SAD, Mattachine Society, a uskoro se osnivaju i ONE, Inc. (1952.) i Daughters of Bilitis (1955]], koja je bila prva lezbejska grupa.

Homofilne grupe su kanije kritikovane od strane radikalnijih predstavnika zbog asimilacionizma.

1969 – 1974

uredi

Novi društveni pokret u 1960-im koji su pratile grupe za emancipaciju crnaca u USA, grupe protiv rata u Vijetnamu, ženski pokret, kao i protesti 1968. u Francuskoj inspirisali su LGBT aktiviste i aktiviskinje na direktniju i militantniju akciju.[2] Početak nove ere za LGBT pokret obično se smatra Stounvolska revolucija, 1969. godine, kada se grupa transrodnih osoba, lezbejki i gejeva suprotstavila policijskoj raciji u New Yorku.[3].

Odmah posle Stounvola osnovane su grupe kao Gay Liberation Front i Gay Activists’ Alliance, koje nisu pokušavale da se asimiluju u „straight“ društvo. Termin „gej“ počinje da se koristi da bi se ponosno imenovale sve seksualne manjine i polno/rodne različitosti. Pozivali su gejeve i lezbejke da izađu u javnost, organizovali su ulične marševe i „javno, glasno i ponosno“ (out, loud and proud) su tražili poštovanje svojih prava. Počinje se sa tradicijom parada ponosa LGBT osoba, koje su se održavale u znak obeležavanja Stounvola. Nove grupe sa sličnim ciljevima, metodama i idejama organizovale su se širom Zapadne Evrope.

1974 – 1986

uredi

Posle prvog impulsa i euforije, iz radikalnog anarhističkog pokreta za gej oslobođenje osnivaju se umerenije i više refomističke grupe za gej prava, koje su počele da koriste politike ljudskih i građanskih prava i prikazivale su gejeve i lezbejke kao manjinsku grupu. Ovaj period se uglavnom vidi kao nastavak homofilnog perioda LGBT pokreta. Vodeći impuls je ponovo bio konzervativan, asimilacionistički i na neki način apologetički. Transrodne osobe, butch lezbejke i „feminizirani“ gejevi su predstavljani kao negativni stereotipi o gej i lezbejskoj zajednici. Veterani i veteranke Stounvola, kao što je Sylvia Rivera su isključivani/e iz pokreta jer su transeksaulne osobe. Sylvia je kritikovala nove organizacije zbog licemerja, napuštanja vrednosti queer revolucije i njihovih nastojanja da se „dopadnu heteroseksualnoj većini“.

Godine 1978. osnovana je Internacionalna lezbejska i gej asocijacija (ILGA), koja i danas nastavlja da se bori za prava LGBT osoba kako u Ujedinjenim Nacijama, tako i kod nacionalnih vlada.

Lezbejski feminizam koji je imao puno uticaja od sredine 1970-ih do sredine 1980-ih, pozivao je žene da svoju energiju usmere na žene, a ne na muškarce. Mnoge lezbejke protivile su se muškoj dominaciji u okviru gej i lezbejskog pokreta i osnivale su svoje, isključivo lezbejske organizacije. Neke, koje su smatrale da se razlike između muškaraca i žena ne mogu prevazići, razvile su lezbejski separatizam. U ovom periodu reč „gej“ počinje da se vezuje samo za muškarce.

1986 – danas

uredi

Neki istoričari smatraju da je sa pojavom AIDS-a nastupio nov period LGBT pokreta. Napdi na zajednicu su bili pojačani, a religiozne i konzervativne grupe su koristile novi argument protiv gejeva, tvrdeći da je AIDS božja kazna za homoseksualnost. Nova era je poljuljala asimilacionističke gej i lezbejske grupe i snagu su ponovo dobile grupe koje su se zalagale za direktnu akciju, kao što je ACT UP (osnovana 1987.), Queer Nation (1990.) i Lesbian Avengers (1992). Neki aktivisti i aktivistkinje su počeli/e da doživljavaju termine „gej“ i „lezbejska“ kao ograničavajuće i politički konzervativne i počinje da se koristi reč „queer“, koja je označavala sve seksualne i polno/rodne različitosti (kao reč „gej“ u liberacionističkom periodu posle Stounvola). Koristi se i umereniji termin, koji je jednako isticao uključivanje svih rodnih i seksualnih manjina: LGBT, kao i varijante: LGBTQ, LGBTI, LGBTTIQ i sl. Ponovno se aktualizuju pitanja prava transrodnih i transeksualnih osoba, kao i njihovo ponovno uključivanje u mainstream pokret.

Ovaj period karakteriše niz zakonskih promena u demokratskim zemljama, kao što su dekriminalizacija istopolnih osnosa, uvođenje anti-diskriminacionih zakona, kojima se štite prava građanska i ljudska gejeva, lezbejki, biseksualnih, transrodnih i transeksualnih osoba, zakonsko priznavanje istopolnih parova, zakonsko omogućavanje istopolnim parovima da usvajaju decu i sl.

LGBT pokret počinje da se širi van SAD i Evrope, dovodeći do društvenih i zakonskih promena u Aziji i, Africi, kojima još uvek odolevaju mnoge muslimanske zemlje.

Zakonske odredbe

uredi
 
Zakoni koji se tiču istopolnih odnosa

Homoseksualnost legalna
  Istopolni brak
  Istopolna partnerstva
  Zajednice nisu priznate
  Istopolni brak sklopljen drugde se priznaje

Homoseksualnost nelagalna
  Minimalna kazna
  Visoka kazna
  Doživotna kazna
  Kazna smrću

Zakonske odredbe koje se tiču istopolnih odnosa uređuju njihov pravni status i odnos države prema gejevima i lezbejkama, kao i odnos drugih institucija i pojedinaca i pojedinki prema istopolno orijentisanim osobama. Zakonske odredbe variraju od države do države u rasponu od smrtne kazne, kojom se kažnjavaju istopolni seksualni odnosi u fundamentalističkim islamskim državama, do prava na sklapanje brakova.

Pregled zakona o istopolnim odnosima u svetu

uredi

Pregled zakona koji se tiču istopolnih osnosa ne pokazuje nužno i realni položaj gejeva i lezbejki u datim zemljama. Mnoge zemlje koje imaju zakone protiv istopolnih osnosa su u praksi manje opresivne nego što bi se na osnovu zakona moglo zaključiti i zakoni se ne koriste. Slično, zemlje, koje formalno ne zabranjuju istopolne odnose, u praksi mogu imati neprijateljsku društvenu klimu prema gejevima i lezbejkama i mogu ih progoniti na druge načine.

Afrika

uredi

Severna Afrika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Alžir
  LGBT u Alžiru
Ilegalni
Kazna: Od 2 meseca do 2 godine zatvora.
Ne
  Egipat
  LGBT u Egiptu
Homoseksualnost nije direktno zabranjena, ali se zakoni o javnom moralu koriste protiv LGBT osoba Da
  Libija
  LGBT u Libiji
Ilegalni
Kazna: Novčana – do 5 godina zatvora.
Ne
  Maroko
  LGBT u Maroku (sa Zapadnom Saharom)
Ilegalni
Kazna: 6 meseci do 3 godine zatvora.
Nepoznato
  Sudan
  LGBT u Sudanu
Ilegalni
Kazna: 5 godina zatvora do smrtne kazne
Nepoznato
  Tunis
  LGBT u Tunisu
Ilegalni
Kazna: Novčana - do 3 godine zatovra.
Ne


Zapadna Afrika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Benin
  LGBT u Beninu
Legalni od ?[4] Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Burkina Faso
  LGBT u Burkini Faso
Legalni od? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Gambija
  LGBT u Gambiji
Ilegalni
Kazna: do 14 godina zatvora[5])
Nepoznato
  Gana
  LGBT u Gani
Ilegalni između muškaraca
Nejasan status za odnose između žena
Nepoznato
  Gvineja
  LGBT u Gvineji
Ilegalni
Kazna: 6 meseci do 3 godine zatvora)
Nepoznato
  Gvineja Bisau
  LGBT u Gvineji Bisau
Legalni od 1993
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Liberija
  LGBT u Liberiji
Ilegalni
Kazna: Novčana.
Nepoznato
  Mali
  LGBT u Maliju
Legalni. Nikada nisu zabranjivani.[6] Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Mauritanija
  LGBT u Mauritaniji
Ilegalni
Kazna: Smrtna kazna.
Nepoznato
  Niger
  LGBT u Nigeru
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Nigerija
  LGBT u Nigeriji
Ilegalni i za žene i za muškarce na teritoriji pod Šerijatom
Kazna: U oblasti pod Šerijatom smrtna kazna za muškarce; 50 udaraca i 6 meseci zatvora za žene
Legalan između žena u oblasti izvan Šerijata.
Nepoznato
  Obala Slonovače
  LGBT u Obali Slonovače
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Senegal
  LGBT u Senegalu
Ilegalni
Kazna: 1 mesec do 5 godina zatvora.
Nepoznato
  Sijera Leone
  LGBT u Sijeri Leone
Ilegalni između muškaraca
Kazna: ?
Nepoznato za žene
Nepoznato
  Togo
  LGBT u Togu
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Zelenortska Republika
  LGBT na Zelenortskim Ostrvima
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Da Nepoznato


Centralna Afrika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Angola
  LGBT u Angoli
Ilegalni
Kazna: Radni kampovi za ponovljene prestupe[7]
Nepoznato
  Centralnoafrička Republika
  LGBT u Centrealnoafričkoj Republici
Legalni od ?
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Čad
  LGBT u Čadu
Legalni od 1967. Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  DR Kongo
  LGBT u DR Kongo
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Ekvatorijalna Gvineja
  LGBT u Ekvatorijalnoj Gvineji
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Gabon
  LGBT u Gabonu
Legalni od ?
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Kamerun
  LGBT u Kamerunu
Ilegalni
Kazna: Novčana – zatvorska do 5 godina.
Nepoznato
  Kongo
  LGBT u Republici Kongo
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Sveti Toma i Princip Sao Tome i Principe
  LGBT u Sao Tome e Principe
Legalni od 2012. Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato


Istočna Afrika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Burundi
  LGBT u Burundiju
Ilegalni od 2009.
Kazna: 3 meseca do 2 godine zatvora i novčana kazna.[8]
Nepoznato
  Džibuti
  LGBT u Džibutiju
Legalni od ? Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Eritreja
  LGBT u Eritreji
Ilegalni
Kazna: 3-10 godina zatvora.
Nepoznato
  Etiopija
  LGBT u Etiopiji
Ilegalni
Kazna: do 5 godina zatvora.[9]
Nepoznato
  Kenija
  LGBT u Keniji
Ilegalni za muškarce
Kazna: do 14 godina zatvora
Legalan za žene
Nepoznato
  Komori
  LGBT na Komorima
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Madagaskar
  LGBT na Madagaskaru
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Malavi
  LGBT u Malaviju
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Mauricijus
  LGBT na Mauricijusu
Ilegalni
Kazna: 5 godina; u toku je debata o ukidanju ovog zakona.
+ potpisana UN dekl.
Nepoznato
  Mozambik
  LGBT u Mozambiku
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Da Nepoznato
  Ruanda
  LGBT u Ruandi
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Sejšeli
  LGBT na Sejšelima
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Somalija
  LGBT u Somaliji
Ileglni
Kazna: Smrtna kazna.
Nepoznato
  Uganda
  LGBT u Ugandi
Ilegalni
Kazna: Od novčane do doživotne kazne zatvora.
Ne
  Tanzanija
  LGBT u Tanzanija
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Zambija
  LGBT u Zambiji
Ilegalni
Kazna: Globa do 15 godina zatvora)
Legalni za žene
Nepoznato
  Zimbabve
  LGBT u Zimbabveu
Ilegalni
Kazna: Do 10 godina zatvora[10])
Legalni za žene
Nepoznato


Južna Afrika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Bocvana
  LGBT u Bocvani
Ilegalni
Kazna: Novčana – zatvorska kazna)
Nepoznato
  Lesoto Lesoto
  LGBT u Lesotu
Ilegalni
Kazna: ?[11]
Nepoznato
  Namibija Namibija
  LGBT u Namibiji
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Južna Afrika Južnoafrička Republika
  LGBT u Južnoafričkoj Republici
Legalni od 1994 od 1996
  Istopolne zajednice
od 2006
  Istopolni brak
od 2002. Da Zabranjeni svi oblici diskriminacije Da
  Esvatini Svazilend
  LGBT u Svazilendu
Ilegalni
Kazna: ?
Legalni za žene.
Nepoznato


Amerike

uredi

Severna Amerika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Bermuda
  LGBT na Bermudima
Legalni od 1994}
različit uzrast seksualne saglasnosti
od 2018 Ne od 2015 Da Da Ne
  Kanada
  LGBT u Kanadi
Legalni od 1969
+ potpisana UN dekl.
Da Istopolni brak u Kanadi od 2003, nacionalno od 2005.
  Istopolni brak
Da[12] od 1992[13] Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Da
  Meksiko
  LGBT u Meksiku
Legalni od 1871
+ potpisana UN dekl.
samo u Koauili od 2007
  Istopolna zajednica
Legalno u cijeloj zemlji od 2022.[14]
  Istopolni brak
Zajednička usvajanja u Meksiko Sitiju od 2010. Ne Pojedine države od 1999, nacionalno od 2003. od 2008
  Sjedinjene Američke Države
  LGBT u SAD
Legalni od 2003. na nacionalnom nivou
+ potpisana UN dekl.
Da Da Legalno u cijeloj zemlji od 2015. Da Legalno u cijeloj zemlji od 2016. Dozvoljeno na nacionalnom nivou . Zabranjena u 20 država, ali ne na nacionalnom nivou. Zločin iz mržnje na nacionalnom nivou: Matthew Shepard Act Zavisi od države


Centralna Amerika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Belize
  LGBT u Belizeu
Legalni od 2016 Ne Ne Ne Ne Ne Ne
  Salvador
  LGBT u El Salvadoru
Legalni od ? Ne Ne Ne Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Gvatemala
  LGBT u Gvatemali
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Honduras
  LGBT u Hondurasu
Legalni od ? Ustavna zabrana Ustavna zabrana Ustavna zabrana Ne Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Nepoznato
  Kostarika
  LGBT na Kostariki
Legalni od 1971 Legalni od 2022 Legalni od 2020 Legalni od 2020 Nema vojsku, mogu da budu u policiji. Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Nikaragva
  LGBT u Nikaragvi
Legalni od 2008
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Nepoznato Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Panama
  LGBT u Panami
Legalni od 2008 Ne Ne Ne Ne Ne Legalni od 2006

Karibi

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Antigva i Barbuda
  LGBT na Antigvi i Barbudi
Legalni od 2022 Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Bahami
  LGBT na Bahamima
Legalni od 1991
razlika u uzrastu seksualne saglasnosti
Ne Ne Ne Da Ne Ne
  Barbados
  LGBT na Barnadosu
Legalni od 2022 Ne Ne Ne Ne Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Britanski Djevičanski otoci
  LGBT na Britanskim Devičanskim ostrvima
Legalni od 2000 Ne Ne Ne Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Ne
  Dominika
  LGBT u Dominici
Ilegalni
Kazna: do 10 godina zatvora
Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Dominikanska Republika
  LGBT u Dominikanskoj Republici
Legalni od ? Ne Ne Ne Ne Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Ne
  Grenada
  LGBT na Grenadi
Ilegalni
Kazna: do 10 godina zatvora
Legalni između žena.
Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Haiti
  LGBT na Haitiju
Legalni od 1986 Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Jamajka
  LGBT na Jamajci
Ilegalni za muškarce
Kazna: do 10 godina zatvora
Legalni između žena.
Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Kajmanski otoci
  LGBT na Kajmanskim Ostrvima
Legalni od 2000 Legalne od 2020 Ne Legalni od 2020 Da Nepoznato Ne
  Kuba
  LGBT na Kubi
Legalni od 1979
+ potpisana UN dekl.
Legalne od 2022 Legalni od 2022 Legalno od 2022 Legalno od 1993 Da Legalna od 2008
  Montserrat
  LGBT u Montseratu
Legalni od 2000 Ne Ne Ne Da Da Nepoznato
  Holandski Antili
  LGBT na Holandskim Antilima
Legalni od ? Priznate su samo zajednice sklopljene u Holandiji. Priznati su samo brakovi sklopljeni u Holandiji. Nepoznato Da Nepoznato Nepoznato

  Sveta Lucija
  LGBT na Svetoj Luciji
Ilegalni za muškarce
Kazna: do 10 godina
Legalni za žene.
Ne Ne Ne Ne Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato

  Trinidad i Tobago
  LGBT u Trinidadu i Tobagu
Legalni od 2018 Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato


Južna Amerika

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Argentina
  LGBT u Argentini
Legalni od 1887.
+ potpisana UN dekl.
Neregistrovana kohabitacija nacionalno, tri grada i jedna provincija priznaju građanske zajednice Nacionalno priznati od 2010.[15]
  Istopolni brak
Omogućeno od 2010.[15] od 2009.[16] Nema zabrane na nacionalnom nivou, ali neki gradovi zabranjuju sve oblike diskriminacije. Da

  Bolivija
  LGBT u Boliviji
Legalni od ?
+ potpisana UN dekl.
Legalni od 2020. Ustavna zabrana od 2009 Ne Nepoznato Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Da
  Brazil
  LGBT u Brazilu
Legalni od 1830
+ potpisana UN dekl.
Neregistrovane zajednice na nacionalnom nivou, Rio Grande do Sul – građanske zajednice od 2004 Legalni od 2013 Da Da Da Da
  Čile
  LGBT u Čileu
Legalni od 1998
+ potpisana UN dekl.
od 2015 Legalni od 2022 Legalni od 2022 Da od 2012 Da

  Kolumbija
  LGBT u Kolumbiji
Legalni od 1981
+ potpisana UN dekl.
- od 2007 Legalni od 2016 Legalni od 2015 Da Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Da

  Ekvador
  LGBT u Ekvadoru
Legalni od 1997
+ potpisana UN dekl.
od 2009. Legalni od 2019. Ne Nepoznato Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Da

  Gvajana
  LGBT u Gvajani
Ilegalni za muškarce
Kazna: doživotna zatvorska kazna
Legalni za žene
Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato

  Paragvaj
  LGBT u Paragvaju
Legalni od ?
+ potpisana UN dekl.
<!—Istopolne zajednice-->Ustavna zabrana Ustavna zabrana Ne Nepoznato Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Ne

  Peru
  LGBT u Peru
Legalni od 1921 Ne Ne Ne - od 2009 Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Premda nema zakona, po sudovi donose pozitivne odluke.
  Surinam
  LGBT u Surinamu
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. Premda nema zakona, po sudovi donose pozitivne odluke.
  Urugvaj
  LGBT u Urugvaju
Legalni od 1936
+ potpisana UN dekl.
od 2008 od 2013 od 2009 od 2009 Zabranjeni svi oblici diskriminacije, uključujući i govor mržnje. od 2009.
  Venezuela
  LGBT u Venecueli
Legalni od ?
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Ne


Azija

uredi

Centralna Azija

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Kazahstan
  LGBT u Kazahstanu
Legalani od 1998. Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Kirgistan
  LGBT u Kirgistanu
Legalan od 1998. Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Tadžikistan
  LGBT u Tadžikistanu
Legalani od 1998.[17] Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Turkmenistan
  LGBT u Turkmenistanu
Ilegalni
Kazna: Novčana – do 2 godine zatvora.
Legalni za žene.
Nepoznato
  Uzbekistan
  LGBT u Uzbekistanu
Ilegalni (odnosi se samo na analni seks)
Kazna: Novčana – do 3 godine zatvora.
Legalni za žene.
Nepoznato

Bliski Istok

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Bahrein
  Bahreinu
Legalni od 1976. Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Irak
  LGBT u Iraku
Legalni od 2003. Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Izrael
  LGBT u Izraelu
Legalni od 1963. de facto
od 1988. de jure[18]
+ potpisana UN dekl.
Neregistrovane zajednice of 1994.
  Istopolne zajednice
Priznaju se brakovi sklopljeni izvan zemlje Da [19][20] Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Da
  Jemen
  LGBT u Jemenu
Ilegalni
Kazna: bičevanje ili smrtna kazna 
Nepoznato
  Jordan
  LGBT u Jordanu
Legalni od 1951. Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Katar
  LGBT u Kataru
Ilegalni
Kazna: Novčana kazna ili do 5 godina zatvora.
Nepoznato
  Kuvajt
  LGBT u Kuvajtu
Ilegalni
Kazna: globa, muškarci ispod 21 godnine do 10 godina zatvora, iznad 21 do 7 godina zatvora.
Ne
  Libanon
  LGBT u Libanu
Ilegalni između muškaraca
Kazna: Globa do 1 godine zatvora. Postoji kampanja za legalizaciju.
Lagalni između žena [21]
Nepoznato
  Oman
  LGBT u Omanu
Ilegalni
Kazna: Novčana ili do 3 godine zatvora. Primenjuje se jedino u slučajevima "javnog skandala".
Nepoznato
  Palestina (Oblast Gaze)
  LGBT u Palestinskoj oblasti Gaze
Ilegalni između muškaraca
Kazna: do 10 godina zatvora.
Legalni između žena.
Nepoznato
  Palestina (Zapadna Obala)
  LGBT u Palestinskoj oblasti Zapadne Obale
Legalni od 1956. Ne Ne Da Ne Ne Nepoznato
  Saudijska Arabija
  LGBT u Saudijskoj Arabiji
Ilegalni
Kazna: Novčana ili zatvorska kazna, bičevanje do smrtne kazne 
Ne
  Sirija
  LGBT u Siriji
Ilegalni
Kazna: do 3 godine zatvora. (zakon je de facto ukinut)
Nepoznato
  Turska
  LGBT u Turskoj
Nikada nisu bili zabranjeni[22] Ne Ne Ne Ne Marta, 2010. sastavljena komisija za pisanje antidiskriminacionog zakona koji bi uključio seksualnu orijentaciju[23] Da
  Ujedinjeni Arapski Emirati
  LGBT u UAE
Ilegalni
Kazna: Deportacija, novčana, zatvorska ili smrtna kazna. 
Nepoznato

Južna Azija

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Afganistan
  LGBT u Afganistanu
Ilegalni
Kazna: Smrtna kazna, kazna zatvora. Nakon promene talibanskog režima nema zabeleženih slučajeva primene smrtne kazne. 
Ne
  Bangladeš
  LGBT u Bangladešu
Ilegalni
Kazna: Od 10 godine do doživotne kazne zatvora.
Nepoznato
  Butan
  LGBT u Butanu
Ilegalni
Kazna: Do godinu dana zatvora. Nije zabeležen slučaj primene zakona.
Nepoznato
  Indija
  LGBT u Indiji
Ilegalni (dekriminalizovana od decembar 2013)
Kazna: Do doživotnog zatvora.
Nepoznato
  Iran
  LGBT u Iranu
Ilegalni
Kazna: Fizička, novčana, zatvorska ili smrtna kazna. 
Da
  Maldivi
  LGBT na Maldivima
Ilegalni
Kazna: ?
Nepoznato
  Nepal
  LGBT u Nepalu
Legalni od 2007[24] + potpisana UN dekl. Ne Naređeno priznavanje od strane vrhovnog suda; rodno neutralni brak se očekuje u novom ustavu[25] U razmatranju Da Da Da
  Pakistan
  LGBT u Pakistanu
Ilegalni
Kazna: Od 2 godine do doživotne kazne zatvora.
Da
  Šri Lanka
  LGBT u Šri Lanki
Ilegalni
Kazna: ? Zakon nije primenjivan.
Nepoznato


Istočna Azija

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Japan
  LGBT u Japanu
Legalni od 1880
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Da[26] Nema zabranje na federalnom nivou, ali neki gradovi zabranjuju sve oblike diskriminacije.[27] Da
  Južna Koreja
  LGBT u Južnoj Koreji
Legalni od ? Ne Ne Ne Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato
  Kina
  LGBT u Kini
Postoji pitanje da li su ikada bili kriminalizovani. Ukidanjem stavke o "huliganstvu" 1997. postaje jasnije da nisu ilegalni. Ne Ne Ne Ne Ne Ne
  Mongolija
  LGBT u Mongoliji
Legalni od 2002.[28] Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Sjeverna Koreja
  LGBT u Severnoj Koreji
Legalni od ? Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Tajvan
  LGBT u Tajvanu
Legalni od ? Ne Ne Ne Da Zabranjeni neki oblici diskriminacije. Nepoznato


Jugoistočna Azija

uredi
Država Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brakovi Usvajanje dece Vojska Zabrana diskriminacije
(Seksualna orijentacija)
Promena zvaničnog pola
  Brunej
  LGBT u Bruneju
Ilegalni
Kazna: Od novčane kazne do 10 godina zatvora.
Nepoznato
  Filipini
  LGBT na Filipinima
Legalni od ?[29][30] Ne[30] Ne[30] Ne od 2009. Ne[29] [30] Nepoznato
  Indonezija
  LGBT u Indoneziji
Legalni, osim za muslimane u Ačehu Ne Ne Ne Nepoznato Ne Da
  Istočni Timor
  LGBT u Istočnom Timoru
Legalni od 1975[31]
+ potpisana UN dekl.
Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Kambodža
  LGBT u Kambodži
Legalni od ? Ne Tehnički je zabranjen, ali postoji bar jedan zabeležen slučaj zakonski registrovanog i priznatog istopolnog braka. Da Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Laos
  LGBT u Laosu
Legalni od ?[32] Ne Ne Nepoznato Nepoznato Ne Nepoznato
  Malezija
  LGBT u Maleziji
Ilegalni
Kazna: globa, kazna zatvora (2-20 godina), bičevanje.
Nepoznato
  Mjanmar
  LGBT u Mianmaru
Ilegalni
Kazna: Od 10 godina do doživotne kazne zatvora.
Nepoznato
  Singapur Singapur
  LGBT u Singapuru
Ilegalni između muškaraca
Kazna: do 2 godine zatvora. Poslednji put primenjen 1999)
Legalan između žena
Nepoznato
  Tajland
  LGBT u Tajlandu
Legalni od 1956. Ne Ne Ne od 2005. Da Nepoznato
  Vijetnam
  LGBT u Vijetnamu
Legalni Nikada nije postojao zakon protiv homoseksualnosti. Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato


Evropa

uredi

 
Status istopolnih zajednica u Evropi
  Istopolni brak
  Registrovana partnerstva
  Neregistrovane kohabitacije
  Ne priznaju se ili nepoznat status
  Istopolni brak je zabranjen

Može se tvrditi da je Evropa najliberalniji region kada su u pitanju prava LGBT osoba. Seksualni odnosi između osoba istog pola su legalni u svim državama Evrope. Većina evropskih država ima zakone koji zabranjuju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i rodne ekspresije. Dvadesetak evropskih zemalja zakonom predviđa neki oblik priznavanja istopolnih parova, garantujući u nekom obimu prava koja imaju venčani parovi. Pet evropskih zemalja (Belgija, Holandija, Norveška, Španija i Švedska) priznaju istopolne brakove. Desetak država dozvoljava usvajanje dece od strane istopolnih parova. U nekim državama u toku su političke rasprave oko pitanja unapređenja poštovanja prava LGBT osoba, koja se tiču priznavanja braka, partnerstava ili prava na usvajanje dece i pristup veštačkoj oplodnji za lezbejske parove.

Kada je u pitanju stav građana i građanki Evrope po pitanju prava LGBT osoba i njihovog prihvatanja u društvu, i dalje postoje velike razlike između zemalja Severne i Zapadne Evrope, s jedne, i zemalja Istočne Evrope s druge strane. Te razlike su vidljive i u okviru Evropske unije. Istraživanje Eurobarometra iz 2006. godine pokazuje visok stepen podrške istopolnim brakovima u zemljama kao što su, na primer, Holandija (82%), Švedska (71%), Danska (69%); i s druge strane izuzetno nizak nivo u zemljama poput Rumunije (11%), Letonije (12%) i Kipra (14%).[33]. Sličan odnos razlika se primećuje i po pitanju usvajanja dece od strane istopolnih parova, gde najviše podrške dolazi iz Holandije (69%), dok najmanje iz Poljske i Malte (7%).[33]

 
EU flag
Članstvo u Evropskoj uniji zahteva ne samo ukidanje svih anti-gej zakona, već i uvođenje antidiskriminacionih zakona sa odredbama koje se tiču seksualne orijentacije, prema Amsterdamskom sporazumu.[34]

Okeanija

uredi

Australazija

uredi
LGBT prava u: Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brak Istopolno usvajanje Vojska Zabrana diskriminacije (seksualna orijentacija) Rodni identitet/izražavanje
  Australija (uključujući   Božićni otok,   Kokosovi otoci,   Norfolk)
  LGBT u Australiji
Legalni nacionalno od 1994.[35]
+ potpisana UN dekl.
Da – federalno neregistrovana kohabitacija
Građansku zajednicu priznaju ACT, Tasmanija,Victoria & Novi Južni Wales
  Istopolna zajednica
Ne – Brak dozvoljen samo transeksualnim osobama. Da/Ne Zajednička usvajanja u ACT-u i Zapadnoj Australiji.

Usvajanje dece partnera/ke u Tasmaniji.

Da - od 1992. Zabranjeni svi oblici diskriminacije Da
  New Zealand
  LGBT na Novom Zelandu
Legalni od 1986.[36]
+ potpisana UN dekl.
Da – od 2004.
  Istopolna zajednica
Da - od 2013 Da Da Zabranjeni svi oblici diskriminacije Da – od 2006.


Melanezija

uredi
LGBT prava u: Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brak Istopolno usvajanje Vojska Zabrana diskriminacije (seksualna orijentacija) Rodni identitet/izražavanje
  Fidži
  LGBT na Fidžiju
Legalni od 2010[37] Ne Ne Ne Nepoznato Suspendovana je ustavna zabrana za svaki oblik diskriminacije Nepoznato
  Nova Kaledonija
  LGBT na Novoj Kaledoniji
Legalni od ? PACS od 2009. Ne Ne Da Nepoznato Nepoznato
  Papua Nova Gvineja
  LGBT na Papui Novoj Gvineji
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Solomonski Otoci
  LGBT na Solomonskim Ostrvima
Ne Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Vanuatu
  LGBT na Vanuatuu
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Nepoznato Nepoznato

Mikronezija

uredi
LGBT prava u: Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brak Istopolno usvajanje Vojska Zabrana diskriminacije (seksualna orijentacija) Rodni identitet/izražavanje
  Guam
  LGBT na Guamu
Legalni od 1979 Trenutno u raspravi Ne Ne Nepoznato Zabranjeni svi oblici diskriminacije. Nepoznato
  Savezne Države Mikronezije
  LGBT u Federalnim Državama Mikronezije
Da, sudeći po većini izvora Ne Ne Ne SAD je zadužen za odbranu, koji ima DADT politiku. Ne Ne
  Kiribati
  LGBT na Kiribatima
Ilegalni za muškarce
Kazna: ?
Legalni za žene
Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Maršalovi Otoci
  LGBT na Maršalskim Ostrvima
Legalni od ? Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato
  Nauru
  LGBT na Nauruu
Ilegalni za muškarce
Kazna: ?
Legalni za žene
Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato
  Sjeverni Marijanski otoci
  LGBT na Severnim Marijanskim ostrvima
Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato Nepoznato
  Palau
  LGBT na Palauu
Legalni od 2014 Ne Ne Ne Ne Ne Nepoznato


Polinezija

uredi
LGBT prava u: Istopolni odnosi Istopolne zajednice Istopolni brak Istopolno usvajanje Vojska Zabrana diskriminacije (seksualna orijentacija) Rodni identitet/izražavanje
  Američka Samoa
  LGBT na Američkoj Samoi
Legalni od 1899 Ne Ne Ne Primenjuje se američka DADT politika. Nepoznato Nepoznato
  Francuska Polinezija
  LGBT u Francuskoj Polineziji
Legalni od ? Nepoznato Nepoznato Nepoznato Da Nepoznato Nepoznato
  Samoa
  LGBT na Samoi
Ilegalni
Kazna: ?
Ne Ne Ne Nema vojsku Ne Nepoznato
  Tonga
  LGBT na Tongi
Ilegalni za muškarce
Kazna: ?
Legalni za žene
Ne Ne Ne Nepoznato Ne Nepoznato

  Tuvalu
  LGBT na Tuvaluu
Ilegalni za muškarce
Kazna: ?
Legalni za žene
Ne Ne Ne Nema vojsku Ne Nepoznato


Vidi dalje

uredi

Reference

uredi
 1. Blasius, Mark and Phelan, Shane (eds.), 1997. "We Are Everywhere: A Historical Sourcebook of Gay and Lesbian Politics", New York: Routledge. ISBN 0-415-90859-0
 2. Matzner, Andrew, “Stonewall Riots” Arhivirano 2006-01-16 na Wayback Machine-u, glbtq: An Enclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, & Queer Culture, Claude J. Summers, ed. 2004. http://www.glbtq.com/social-sciences/stonewall_riots.html Arhivirano 2006-01-16 na Wayback Machine-u
 3. Bullough, Vern, “When did the Gay Right Movement Begin?”
 4. Ottosson, Daniel (May 2009). „State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults”. International Lesbian and Gay Association (ILGA). str. Page 45. Arhivirano iz originala na datum 2009-10-29. Pristupljeno 19. 05. 2009. 
 5. Gambia: Mob Violence And Murder Feared After President's Gay Beheading Threat, AllAfrica, June 12, 2008
 6. „State-sponsored Homophobia A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults”. ILGA. maj 2010. Arhivirano iz originala na datum 2010-11-22. Pristupljeno 17.6.2010. 
 7. Str. 6, [1] Arhivirano 2010-08-21 na Wayback Machine-u
 8. http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/burundi-abolishes-the-death-penalty-but-bans-homosexuality-200904727[mrtav link]
 9. Ethiopia travel advice, British Foreign and Commonwealth Office
 10. Not tickling Mugabe’s fancy Arhivirano 2010-05-31 na Wayback Machine-u, Tribune, October 24, 1997
 11. Lesotho travel advice, British Foreign and Commonwealth Office
 12. „Same Sex Couple Adoption: The Situation in Canada and Australia”. Arhivirano iz originala na datum 2008-01-17. Pristupljeno 2010-06-03. 
 13. „Canadian Armed Forces”. Arhivirano iz originala na datum 2012-09-06. Pristupljeno 2010-06-03. 
 14. „Mexico City’s gay marriage law takes effect”. MSNBC. 4.3.2010.. Pristupljeno 3.6.2010. 
 15. 15,0 15,1 Warren, Michael (15.7.2010). „Argentina legalizes gay marriage in historic vote”. Associated Press (Google News). Pristupljeno 17.7.2010. 
 16. A New Argentina Overturns Gay Military Ban
 17. „Tajikistan”. ILGA. Arhivirano iz originala na datum 2010-06-13. Pristupljeno 31.5.2010. 
 18. „LGBTQ Timeline”. Arhivirano iz originala na datum 2010-06-13. Pristupljeno 2009-09-03. 
 19. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3505079,00.html "Attorney General rules same sex couples eligible to adopt"
 20. „Gay couple wins right to adopt foster son”. Arhivirano iz originala na datum 2009-08-14. Pristupljeno 2009-09-03. 
 21. Ottosson, Daniel (maj 2008). „State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults”. International Lesbian and Gay Association (ILGA). str. Page 22. Arhivirano iz originala na datum 2009-03-06. Pristupljeno 3.9.2009. 
 22. Constanze Letsch (30.08.2007.). „Regenbogen überm Taksimplatz” (Nemački). perlentauchen.de Das Kulturmagazin. Pristupljeno 30.5.2010. 
 23. „Discrimination will be banned, draft law says”. Hürriyet. 17.3.2010. Pristupljeno 30.5.2010. 
 24. Ottosson, Daniel (May 2008). „State-sponsored Homophobia: A world survey of laws prohibiting same sex activity between consenting adults”. International Lesbian and Gay Association (ILGA). str. Page 27. Arhivirano iz originala na datum 2009-03-06. Pristupljeno 3.9.2009. 
 25. „Archive copy”. Arhivirano iz originala na datum 2008-12-09. Pristupljeno 2009-09-03. 
 26. „Archive copy”. Arhivirano iz originala na datum 2016-06-16. Pristupljeno 2009-09-03. 
 27. „Archive copy”. Arhivirano iz originala na datum 2009-03-06. Pristupljeno 2009-09-03. 
 28. [2] Arhivirano 2010-08-21 na Wayback Machine-u.
 29. 29,0 29,1 http://www.akbayan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=207:anti-discrimination-bill-hb-956&catid=15:bills&Itemid=100
 30. 30,0 30,1 30,2 30,3 „Archive copy”. Arhivirano iz originala na datum 2012-07-24. Pristupljeno 2009-09-03. 
 31. „Timor-Leste”. ILGA. Arhivirano iz originala na datum 2010-06-13. Pristupljeno 6.6.2010. 
 32. [3] Arhivirano 2012-02-15 na Wayback Machine-u, [4] Arhivirano 2012-03-10 na Wayback Machine-u
 33. 33,0 33,1 „Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage”. Angus Reid Global Monitor : Polls & Research. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-05. Pristupljeno 29 January. 
 34. http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/12002M/pdf/12002M_EN.pdf
 35. HUMAN RIGHTS (SEXUAL CONDUCT) ACT 1994 - SECT 4
 36. Homosexual Law Reform Act 1986
 37. „Fiji's new decree says gay sex is now legal”. Arhivirano iz originala na datum 2010-03-07. Pristupljeno 2010-06-03. 

Spoljne veze

uredi


 
 
Gej, lezbejske, biseksualne
i trans (LGBT) teme
Seksualna orijentacija i Rodni identitet LGBT zajednica i LGBT kultura
Seksualna orijentacija i identiteti Homoseksualnost · Gej · Lezbejka · Biseksualnost Coming out · Drag king · Drag queen · Film (Spisak filmova po abecedi/po godinama· Gej bar · Gej ikona · Gej himna · Gej kvart · Lezbejska utopija · Parada ponosa · Ponos · Poznate LGBT osobe · Sleng · Slogani · Simboli · Sport · Turizam · Veze
Rodni identitet Transrodnost (Interrodnost · Nebinarnost· Transseksualnost (Transmuškarac · Transžena)
Neheteroseksualnost Interseksualnost · Queer · Treći rod
Nauka i teorija Istorija

Biologija · Demografija · Kinsijeva skala · Klajnova tabela · Lezbejski feminizam · Medicina · Neurobiologija · Psihologija · Queer teorija · Ružičasta lingvistika · Sredina i seksualna orijentacija · Studije roda · Transfeminizam

Pregled LGBT istorije · Antička Grčka · Stounvolska revolucija · Lezbejska istorija · Progon LGBT osoba
Prava Religija i homoseksualnost
Teme Partnerstva · Brak · Roditeljstvo · Usvajanje dece · Vojna služba · Imigraciona prava · Zakonski aspekt transseksualnosti Mitologija · Judaizam · Hrišćanstvo · Islam · Hinduizam · Budizam · Sikizam · Konfucijanizam · Taoizam · Wicca
Po regionima: Afrika · Južna Amerika · Severna Amerika · Azija · Evropa · Okeanija LGBT opozicija
Homofobija · Transfobija · Lezbofobija · Bifobija · Heteroseksizam · Homohisterija · Nasilje nad LGBT osobama
Ovaj članak je deo LGBT projekata.
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi