Grupa periodnog sistema elemenata

U hemiji, grupa predstavlja vertikalnu kolonu u periodnom sistemu elemenata. U standardnom periodnom sistemu postoji 18 grupa, uključujući elemente d-bloka, ali isključujući one iz f-bloka.

Razlog takvom rasporedu je sličnost fizičkih ili hemijskih svojstava unutar iste grupe, a koja su uzrokom ponavljajućih svojstava vanjskih elektronskih ljusaka koje određuju glavninu svih svojstava. Starija dva načina označavanja grupa jesu rimskim brojkama, a noviji način koji predlaže IUPAC, je označavanje arapskim brojkama, ne bi li dolazilo do zabune uz dva starija načina.

Popis grupa uredi

Osamnaest grupa periodnog sustava elemenata su kako slijedi:

Novo numeriranje-IUPAC Staro-IUPAC (europsko) CAS (američko) Naziv
1. grupa IA IA alkalni metali ili litijumova grupa
2. grupa IIA IIA zemnoalkalni metali ili berilijumova grupa
3. grupa IIIA IIIB skandijumova grupa (uključuje i aktinide s kojima čini retke zemne elemente
4. grupa IVA IVB titanijumova grupa
5. grupa VA VB vanadijeva grupa
6. grupa VIA VIB hromova grupa
7. grupa VIIA VIIB manganova grupa
8. grupa VIII VIIIB željezova grupa
9. grupa VIII VIIIB kobaltova grupa
10. grupa VIII VIIIB niklova grupa
11. grupa IB IB bakrova grupa
12. grupa IIB IIB cinkova grupa
13. grupa IIIB IIIA borova grupa
14. grupa IVB IVA ugljenikova grupa
15. grupa VB VA azotova grupa
16. grupa VIB VIA halkogeni elementi ili kiseonikova grupa
17. grupa VIIB VIIA halogeni elementi ili fluorova grupa
18. grupa Group 0 VIIIA plemeniti gasovi ili helijumova grupa

Literatura uredi