13. grupa hemijskih elemenata

Grupa 4
Perioda
2 5
B
3 13
Al
4 31
Ga
5 49
In
6 81
Tl
7 113
Uut

13. grupa hemijskih elemenata je jedna od 18 grupa u periodnom sistemu elemenata. U ovoj grupi se nalaze:

U ovoj periodi se nalaze 1 metaloid i pet slabih metala. Svi elementi sem ununtrijuma koji je veštački dobijen se nalaze uprirodi. Atomske mase ovih elemenata kreću se između 5 i 113

Ova grupa nosi i nazive:

  • borova grupa hemijskih elemenata i
  • IIIA grupa hemijskih elemenata