Eko-socijalizam

Eko-socijalizam, zeleni socijalizam ili socijalistička ekologija je naziv za ideologiju čiji sljedbenici u najširem smislu nastoje spojiti elemente socijalizma s ekološkim, odnosno zelenim sadržajima. Ekosocijalisti vjeruju kako je zagađenje prirodne okoline direktna posljedica kapitalizma isto onako kao što su to siromaštvo i društveno otuđenje. Stoga je po mišljenju ekosocijalista borbu za zaštitu i očuvanje okoline nemoguće odvojiti od borbe za potpuno ili djelomično ukidanje ili reformu kapitalističkog sistema, odnosno suvremene kapitalističke države.

Segment serije o politici
Socijalizam

Struje

Kršćanski socijalizam
Komunizam
Demokratski socijalizam
Libertarijanski socijalizam
Revolucionarni socijalizam
Socijaldemokracija

Utjecaji

Anarhizam
Marksizam
Internacionalizam
Sindikalizam
Utilitarijanizam
Utopijski socijalizam

Ideje

Klasna borba
Demokracija
Egalitarijanizam
Jednakost ishoda
Proleterska revolucija
Socijalna pravda

Glavna pitanja

Historija socijalizma
Kritike socijalizma
Socijalističke ekonomije
Socijalistička država

Ljudi i organizacije

Popis socijalista
Prva Internacionala
Druga Internacionala
Socijalistička Internacionala

Politički portal ·  p  r  u 

Serija članaka na temu:
Zelena politika


Portal Politika ·  p  r  u 

Ekosocijalizam je postao izuzetno popularan krajem 20. vijeka kada se u krugovima radikalne ljevice javlja kao nadomjestak, odnosno alternativa tradicionalnim lijevim ideologijama kompromitiranim s završetkom hladnog rata. Danas predstavlja jednu od važnih komponenti antiglobalizacijskog pokreta.

Vanjske veze

uredi