Internacionalizam

(Preusmjereno sa stranice Internacionalizam (politika))
Za ostala značenja, vidi Internacionalizam (razvrstavanje).

Internacionalizam je izraz koji u najširem smislu označava pojedince, organizacije, pokrete i ideologije kojima je zajednički stav da se međunarodni odnosi moraju temeljiti na načelu sporazumijevanja i suradnje različitih suverenih država, odnosno da se određeni ciljevi moraju ili mogu postići ignoriranjem, brisanjem ili prevladavanjem barijera između nacija i/li nacionalnih država. Internacionalizam se može javljati kroz oblike koji naglasak stavljaju na suradnju i povezanost pojedinaca, kao što je slučaj sa liberalnim internacionalizmom, te kroz oblike koji naglasak stavljaju na suradnju društvenih grupa, a za što je najpoznatiji primjer proleterski internacionalizam koji je karakterističan za marksističko-lenjinističku, odnosno komunističku ideologiju. Nešto rjeđe se pod izrazom "internacionalizam" podrazumijeva vanjska politika neke države koja inzistira na njenoj što aktivnijoj ulozi u svjetskim diplomatskim i vojnim zbivanjima, najčešće nasuprot izolacionizmu; u novije vrijeme se pod "internacionalizmom" podrazumijeva i inzistiranje na vanjskoj politici koja je koordinirana ili sprovođena kroz međunarodne organizacije, odnosno tzv. multilateralizam.

V. također

uredi

Eksterni linkovi

uredi