Zeleni libertarijanizam

Dio serije članaka

Libertarijanizam

Portal:Filozofija Portal Filozofija
Portal:Politics Portal Politika
 p  r  u 

Serija članaka na temu:
Zelena politika


Portal Politika ·  p  r  u 

Zeleni libertarijanizam je relativno nova ideologija koja se pojavila u SAD a koja nastoji društveno progresivne ciljeve kao što je zaštita okoline pomiriti s libertarijanskim načelima.

Zeleni libertarijanci tako drže kako privatni pojedinac ima pravo na vlasništvo, ali da s njime dolazi i odgovornost da s njime raspolaže na ekološki prihvatljiv način. Zeleni libertarijanci također drže da je država najveći zagađivač te privatni pojedinci i korporacije mogu jednako, ako ne i bolje, brinuti o zaštiti okoline, ukoliko se drže elementarnih etičkih načela.

Zeleni libertarijanci također drže da se zaštita okoline ne može postići nametanjem i primjenom kompliciranih zakona i drugih propisa, a kao alternativu nude privatne tužbe od strane pojedinaca koji su neposredno ili posredno pogođeni zagađenjem, bilo od strane države ili drugih pojedinaca.

Reference uredi