Egzobiologija

Je nauka koja se bavi proucavanjem biologije i prirode svesti vanzemaljskog oblika zivota.

Osnivac ove grane biologije ili astronomije jeste poznati americki astrofizicar, filozof i knjihevnik Carl Segan.

Moze se reci da je egzobiologija nauka uma jer sve sto radis oko nje jeste tvoja samoststalna misao i masta.

Krucijalna pitanja na koja egzobiologija pokusava dati odgovor jesu:

- da li je postojanje zivota upereno samo na planetu Zemlju, ima li inteligentnog zivota i izvan planete zemlje.

- ako ga ima, kakvog li je oblika i dimenzije i dali je sposoban za komunikaciju na bilo kojoj razini sa nama ljudima sa planete zemlje.

- i mnoga druga pitanja vezana za ceo univerzum i sve u njemu.