22. pešadijska divizija (Nemačka)

22. desantna pešadijska divizija Vermahta formirana je u Bremenu 1935. U ratnu formaciju razvijena je 1939. od regruta prvog mobilizacijskog talasa. Borila se u sastavu nemačkih snaga prilikom invazije Poljske, zatim na Zapadnom frontu 1940. i na Istočnom frontu 1941/1942.. U avgustu je prebačena u Grčku u sastav 12. armije. U Grčkoj joj je ukinut desantne formacije i kategorisana je kao grenadirska pešadijska divizije. Od 1. januara 1943, nakon reorganizacije na Jugoistoku, predstavlja deo Armijske grupe E. U septembru 1943. učestvovala je u nasilnom potčinjavanju i razoružavanju okupacionih italijanskih snaga. Borbom je ponovo zaposela ostrva Kos (ostrvo), Leros i Samos.

22. desantna pešadijska divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Bremen, Nemačka
Jačina 17.500 vojnika i oficira
Formacija .
  • 16. grenadirski puk
  • 47. grenadirski puk
  • 65. grenadirski puk
  • 22. artiljerijski puk
  • 22. izviđački bataljon
  • 22. motorizovani divizion flakova
  • 22. bataljon oklopnih lovaca
  • 22. inžinjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke
Proboj Armijske grupe E kroz Makedoniju
Proboj Armijske grupe E kroz Sandžak
Proboj 21. korpusa iz okruženja
Borba za Vlasenicu januara 1945.
Bitka na Drini februara 1945.
Sremski front
Bitka za Pleternicu aprila 1945.
Operacija Majska oluja
Završne operacije JA

Divizija je bila zadužena za odbranu Krita. Tamo je u proleće 1944. njen zapovednik Hajnrih Krajpe zarobljen i kasnije odveden u Egipat u spektakularnom prepadu britanskih tajnih operativaca. U septembru 1944. prebačena je u Makedoniju radi otvaranja puta za izvlačenje Armijske grupe E. Od septembra do novembra učestvovala je u borbama u Makedoniji, Kosovu i Sandžaku. Krajem novembra dobila je naređenje da iz Prijepolja izvede napad prema jugu protiv delova Drugog udarnog korpusa NOVJ, radi sadejstva u proboju 21. armijskog korpusa iz Podgorice na sever. Ovaj napad odigrao je presudnu ulogu u otvaranju koridora za 21. korpus i Đurišićeve četnike.

Tokom januara 1945. učestvovala je u borbama za Vlasenicu. U februaru 1945, izvršavajući ambiciozan plan nemačke vrhovne komande, našla se u okruženje na Drini u okolini Zvornika, ali se nakon tronedeljnih borbi probila preko Bijeljine u Brčko. Prilikom proboja Sremskog fronta, 22. divizija je kao rezerva nemačke odbrane, pružila jak otpor u visini Đakova i Pleternice. U sastavu Armijske grupe E položila je oružje pred Jugoslovenskom armijom u Sloveniji 15. maja 1945..

Spoljašnje veze

uredi