Zapadno hrišćanstvo

(Preusmjereno sa Zapadno kršćanstvo)

Ћирилична верзија


Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Hrišćanstvo

Isus Hrist
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Istorija
Rano hrišćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Krstaši
Reforma · Ekumenizam

Tradicije Šablon:Hrišćanske denominacije

Teologija
Stvaranje · Pad · Greh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavet · Novi zavet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Zapadno hrišćanstvo termin koji obuhvata katoličke, protestantske, anglikanske i ostale hrišćanske crkve Zapada.

Često se koristi u paru sa terminom istočno hrišćanstvo, kojim se označavaju tradicije hrišćanskog Istoka.