Kršćanska teologija

Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Kršćanska teologija je diskurs koji se odnosi na kršćansku logiku. Kršćanski teolozi koriste biblijsku egzegezu, racionalnu analizu i argumente kako bi razumjeli, objasnili, testirali, kritizirali, branili ili promovirali kršćanstvo. Teologija se može koristiti kako bi pomogla teologu da istinitije shvati kršćanstvo,[1] pravi usporedbe između kršćanstva i drugih tradicija,[2] brani kršćanstvo od kritika, ubrzava reforme kršćanstva,[3] pomaže u propagiranju kršćanstva,[4] koristi resurse kršćanske tradicije kako bi se suočio sa nekom trenutnom situacijom ili potrebom,[5] ili zbog različitih razloga.

Sistematska teologija je disciplina kršćanske teologije koja nastoji formulirati uređeni, racionalni i koherentni prikaz kršaćnske vjere i vjerovanja. Sistematska teologija se nadahnjuje svetim spisima kršćanstva dok istovremeno istražuje razvoj kršćanske doktrine kroz historiju, posebno kroz filozofiju, nauku i etiku. Značajka sistema teološke misli jest da se koristi metoda koja se može koristiti općenito ili u posebnim slučajevimna. Sistemska teologija obično istražuje: Boga, atribute Boga, Trojstvo, Otkrovenje, stvaranje, Božju providnost, teodiciju, kristologiju, pneumatologiju, teološku antropologiju, hamartiologiju, soteriologiju, ekleziologiju, sakramente, estahtologiju, kršćansko življene, zagrobni život i shvaćanja drugih religija.

Kršćanska teologija je dala značajan pečat zapadnoj kulturi, pogotovo u periodu Srednjeg vijeka.

Izvori uredi

  1. V. npr. Daniel L. Migliore, Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 2004)
  2. V. nor. David Burrell, Freedom and Creation in Three Traditions (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1994)
  3. V. npr. John Shelby Spong, Why Christianity Must Change or Die (New York: Harper Collins, 2001)
  4. V. npr. Duncan Dormor et al. (eds), Anglicanism, the Answer to Modernity (London: Continuum, 2003)
  5. V. npr. Timothy Gorringe, Crime, Changing Society and the Churches Series (London:SPCK, 2004)

Literatura uredi

Srpskohrvatski uredi

Engleski uredi