Načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije

Načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije, dužnost koju su obnašali visoki vojni časnici u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije stoji na čelu Generalštaba i rukovodi njegovim radom.

U tadašnjim odnosima, Savezni sekretarijat za narodnu obranu je bio političko tijelo čija je zadaća bila ne samo upravljanje i nadzor nad oružanim snagama već i donošenje temeljnih strategija, pa i operativnih planova. Generalštab JNA je prije svega imao izvršnu i operativnu ulogu. Takav oblik ustroja ministarstava obrane bio je značajka gotovo svih socijalističkih i komunističkih država, a nastao je ugledajući se na oružanu organizaciju oružanih snaga Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika.[1]

Ovlasti načelnika Generalštaba JNA

uredi

Savezno izvršno vijeće donijelo je Uredbu o organizaciji i djelovanju Savjeta narodne obrane 26. lipnja 1953. godine. Po njoj su po svom položaju članovi toga Savjeta: državni sekretar za poslove narodne obrane i načelnik Generalštaba Jugoslavenske narodne armije.[2] Generalštab je imao četiri uprave (I. – IV.) izravno podređene načelniku Generalštaba. Za svaku od tri grane oružanih snaga načelnik Generalštaba imao je zamjenika.[3]

Načelnici Generalštaba JNA (1945. – 1992.)

uredi
Čin, osobno ime Početak mandata Kraj mandata
general-pukovnik Arso Jovanović 1. 3. 1945. 15. 9. 1948.
general-pukovnik Koča Popović 15. 9. 1948. 27. 1. 1953.
general-pukovnik Peko Dapčević 27.1. 1953. 29. 4. 1955.
general-pukovnik Ljubo Vučković 29. 4. 1955. 16. 6. 1961.
general-pukovnik Rade Hamović 16. 6. 1961. 15. 6. 1967.
general-pukovnik Miloš Šumonja 15. 6. 1967. 5. 1. 1970.
general-pukovnik zrakoplovstva Viktor Bubanj 5. 1. 1970. 15. 10. 1972.
general-pukovnik Stane Potočar 15. 10. 1972. 10. 7. 1979.
admiral flote Branko Mamula 10. 7. 1979. 5. 5. 1982.
general-pukovnik Petar Gračanin 5. 5. 1982. 1. 9. 1985.
general-pukovnik Zorko Čanadi 1. 9. 1985. 15. 9. 1987.
general-pukovnik Stevan Mirković 15. 9. 1987. 29. 9. 1989.
general-pukovnik Blagoje Adžić 29. 9. 1989. 27. 2. 1992.
general-pukovnik Života Panić 27. 2. 1992. 26. 5. 1993.*

Unutarnje poveznice

uredi

Izvori

uredi
  1. Ogorec, Marinko. Vojna sila bivše Jugoslavije, »Otokar Keršovani«, Rijeka, 2001., ISBN 953-153-050-5, str. 125.
  2. Stefanović, Jovan V. Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno, knjiga II., II. prerađeno i nadopunjeno izd., Školska knjiga, Zagreb, 1956., str. 312.
  3. Davor Marijan, Slom Titove armije : Jugoslavenska narodna armija i raspad Jugoslavije 1987. – 1992., Golden marketing–Tehnička knjiga, Hrvatski institut za povijest, 2008., ISBN 978-953-212-339-5, str. 39.