Otvori glavni meni

Gramatika je dio lingvistike, koji proučava pravila uporabe govorenog jezika. Svaki književni jezik je normiran, te norme su standardi koji se moraju poštovati u književnom jeziku. Gramatika se bavi upravo određivanjem tih standarda.

Može biti:

 • Preskriptivna - propisuje kako bi trebali govoriti
 • Deskriptivna - opisuje (lat. descriptio) kako govorimo
 • Tehnička - osim govorenih jezika, postoje i drugi jezici, u kojima se također koristi pojam gramatike, npr. programski jezici

Budući da se najlakše uči na primjeru, većina primjera bit će iz gramatike hrvatskog jezika.

Vrste riječi:

 1. Imenice
 2. Glagoli
 3. Pridjevi
 4. Zamjenice
 5. Brojevi
 6. Prilozi
 7. Prijedlozi
 8. Veznici
 9. Uzvici
 10. Čestice

V. takođerUredi / Уреди