Jednina je gramatički oblik koji označava jedan predmet, pojam, bitak/biće, pojavu, osobu, itd.