Otvori glavni meni

Povijest i zadaciUredi

Ovo polje lingvistike i filozofije jezika razvilo se od šezdesetih godina 20. stoljeća.[2] Bavi se s jedne strane odnosima verbalnih znakova i ljudi koji ih izražavaju ili slušaju, a s druge strane bavi se ovisnošću značenja od konteksta. Pragmatika istražuje i mehanizme implicitne komunikacije. Izučava jezična sredstva čije se značenje može razumjeti isključivo u odgovarajućem kontekstu.

Bavi se funkcioniranjem poruke u procesu komunikacije u skladu sa situacijom, potrebama, očekivanjima, ulogama onih koji sudjeluju, onih koji su uključeni u komunikaciju. Pragmatika obuhvaća proučavanje komunikativnih sredstava s obzirom na čovjeka; šta se događa sa čovjekom kada daje i prima saopćenja; od čega zavisi oblik komunikacije u određenoj prilici i sl. Po Morisovoj podjeli semiotike, pragmatika je, uz sintaksu i semantiku, jedan njen dio i proučava odnos između znaka i primatelja (tumača). Biti pragmatično kompetentan znači biti sposoban pravilno proizvesti i ispravno interpretirati jezičnu činjenicu u skladu sa situacijom u kojoj se komunikacija odvija.

Pragmatika proučava upotrebe jezika na različitim razinama. Pragmatičke teme su npr. ljubaznost, mijenjanje uloga u komunikaciji. Tekst se razmotra sa stajališta analize konverzacije, a također se obraća pažnja na izbor izražajnih sredstava prema kontekstu. Dva ključna koncepta pragmatike su proces izbora i kontekst jer sredstvima koje izabiremo pokušavamo utjecati na sugovornika, a sve ovisi o kontekstu.

Najvažnije teorije unutar pragmatike su:

 • teorija govornih činova
 • teorija konverzacijskih implikatura
 • teorija relevantnosti
 • presupozicija

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

 1. Kordić, Snježana (1991). "Konverzacijske implikature" (PDF). Suvremena Lingvistika (Zagreb) 17 (31–32): 87. ISSN 0586-0296. OCLC 440780341. CROSBI 446883. (NSK). Archived (PDF) from the original on 2013-09-25. Pristupljeno 2019-07-25. 
 2. Kordić, Snježana (1990). "Filozofija jezika i pragmatika" (PDF). Revija (Osijek) 30 (7): 97. ISSN 0034-6888. CROSBI 446878. (NSK). Archived (PDF) from the original on 2012-09-10. Pristupljeno 2019-07-25. 

LiteraturaUredi

 • Ariel, Mira (2008), Pragmatics and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cole, Peter (ur.) (1978), Pragmatics. (Syntax and Semantics, 9). New York: Academic Press.
 • Dijk, Teun A. van. (1977), Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London: Longman.
 • Laurence R. Horn i Gregory Ward. (2005), The Handbook of Pragmatics. Blackwell.
 • Verschueren, Jef, Jan-Ola Östman i Jan Blommaert (ur.) (1995), Handbook of Pragmatics. Amsterdam: Benjamins.

Vanjske vezeUredi