Elementi 4. periode

Grupe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 #
Ime
19
K 20
Ca 21
Sc 22
Ti 23
V 24
Cr 25
Mn 26
Fe 27
Co 28
Ni 29
Cu 30
Zn 31
Ga 32
Ge 33
As 34
Se 35
Br 36
Kr

Četvrta perioda hemijskih elemenata u sebi sadrži jedan alkalni metal, jedan zemljani alkalni metal, deset prelaznih metala, jedan slab metal, dvametaloida, jedan nemetal, jedan halogeni element i jedan plemeniti gas. Četvrtoj periodi pripadaju elementi: kalijum, kalcijum, skandijum, titanijum, vanadijum, hrom, mangan, gvožđe, kobalt, nikl, bakar, cink, galijum, germanijum, arsen, selen, brom i kripton. Ovi elementi imaju atomske brojeve između 19 i 36. U ovoj periodi ukupno se nalazi 18 hemijskih elemenata. Četvrta perioda hemijskih elemenata sadrži neke od najbitnijih metala koje čovek primenjuje u svakodnevnom životu.

hemijski elementi četvrte periode