Dragoslav Srejović

Dragoslav Srejović (Kragujevac, 8. oktobar 1931Beograd, 29. novembar 1996) je bio srpski arheolog, kulturni antropolog, profesor Univerziteta i akademik.

Dragoslav Srejović
Rođenje 8. oktobar 1931.
Kragujevac, Kraljevina Jugoslavija
Smrt 29. 11. 1996. (dob: 65)29. novembar 1996.
Beograd, Srbija, SRJ
Polje arheologija
Poznat po istraživanju Lepenskog vira
Dragoslav Srejović

Biografija

uredi

Rođen je 8. oktobra 1931. godine u Kragujevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na arheološkoj grupi Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1954. godine, a za asistenta je izabran 1958. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa tezom „Neolitska i eneolitska antropomorfna plastika u Jugoslaviji“ (1964). Za docenta za predmet praistorijska arheologija postavljen je 1965. godine, za vanrednog profesora 1970. i redovnog profesora 1976. godine.

Rukovodio je arheološkim iskopavanjima 67 praistorijskih i antičkih lokaliteta u Srbiji, Bosni i Crnoj Gori (Duklja, Srebrenica, Lepenski Vir, Vlasac, Divostin, Gamzigrad, Šarkamen i dr.). Objavio je više od 200 radova u zemlji i inostranstvu. Za knjigu Lepenski Vir dobio je Oktobarsku nagradu Beograda (1970). Za dopisnog člana SANU izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine. Bio je direktor Galerije SANU od 1989, a potpredsednik SANU od 1994. godine.

Po jedna ulica u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu nose njegovo ime.

Umro je 29. novembra 1996. godine u Beogradu, a sahranjen je 3. decembra u Kragujevcu.

Najvažnija dela

uredi
 • Praistorija (1967)
 • Lepenski Vir – Nova praistorijska kultura u Podunavlju (1969)
 • Europe's First Monumental Sculpture: New Discoveries at Lepenski Vir (1972, London)
 • Muzeju Jugoslavije (1973)
 • Lepenski Vir – Eine vorgeschichtliche Geburtssatte europaischer Kultur (1973, Bergisch-Gladbach)
 • Vlasac – Mezolitsko naselje u Đerdapu (sa Gorkom Leticom, 1978)
 • Rečnik grčke i rimske mitologije (sa Aleksandrinom Cermanović, četiri izdanja: 1979, 1987, 1989, 1992)
 • Umetnost Lepenskog Vira (sa Ljubinkom Babović, 1983)
 • Musei della Iugoslavia (1983, Milano)
 • Rimska skulptura u Srbiji (sa A. Cermanović, 1987)
 • Leksikon religija i mitova drevne Evrope (sa A. Cermanović, dva izdanja: 1992, 1996)
 • Imperial Mausolea and Consecration Memorials in Felix Romuliana (Gamzigrad, istočna Srbija) (sa Čedomirom Vasićem, 1994)
 • Prazno polje (dva izdanja, 1996)
 • Illiri e Traci (1996, Milano)
 • Arheološki leksikon (1997)
 • Ogledi o drevnoj umetnosti (1998)

Priredio za štampu

uredi
 • Divostin and the Neolithic of Central Serbia (koautor Alan McPherron, 1988, Pitsburg)
 • The Neolithic of Serbia (1988)
 • Vinča and its World (1990)
 • Arheologija i prirodne nauke (1992)
 • Rimski gradovi i palate u Srbiji (1993)
 • Roman Imperial Towns and Palaces in Serbia (1993)
 • The Age of Tetrarchs (1995)

Fondacija

uredi

Fondacija Dragoslav Srejović za kapitalne naučne i umetničke projekte osnovana je 1996. godine sa ciljem da se stvore uslovi za pomoć razvoja stvaralaštva i ostvarivanje planova SANU. Fondacijom upravlja odbor u čijem su sastavu osnivači, naučni i kulturni radnici i stručnjaci. Donatori su ustanove kulture, privredne i finansijske institucije.[1]

Reference

uredi

Spoljašnje veze

uredi