Za istorijsku ličnost vidi Gotama Buda.

Buda (pali/sanskrit: buddha - budan) je zvanje u budizmu koje se daje osobi koja je postigla potpuno probuđenje, odnosno budnost.

Dio serije članaka na temu
Budizam


Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake bića
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma · Nesopstvo

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

To je biće koje je u sebi je do kraja iskorenilo mržnju, pohlepu i neznanje, oslobodivši se tako patnje. Buda ili „Budni“ je „onaj koji vidi stvari oko sebe onakvima kakve zaista jesu“ i koji je dostigao stanje bestrašća koje se naziva nirvana (pali: nibana). On je spoznao istinu (dhammu) i ponovo otkrio put oslobođenja, koji je davno pre njega bio potpuno zaboravljen.

Po budističkoj doktrini, savršeno znanje koje Buda obznanjuje na posletku biva izgubljeno za svet, pa stoga mora da se sačeka dolazak nekog novog bude, koji će ga ponovo izložiti i obznaniti. Svaki sledeći buda objavljuje istu doktrinu, odnosno istinu (dhamu) kad se ona izgubi među ljudima. Prema predanju, postoji duga linija Buda koja se proteže u beskonačnu prošlost. Poslednji Buda rodio se kao Sidarta Gautama u Indiji i u 6. veku pne. On je samo jedan u nizu od 28 Buda prema Theravada budizmu[1].

Imena buda uredi

 
Slika 35 buda, prema tibetanskoj tradiciji.

Pali kanon sadrži knjigu pod naslovom Budin rodoslov (Buda-vamsa) u kojoj se navode imena dvadeset četiri bude koji su prethodili Gotami, uključujući i njega samog, kao dvadeset petog. Od njih dvadeset četvorice, poslednja sedmorica se pominju i u drugim delima pronađenim u Pali kanonu. Ta sedmorica su Vipasi, Sikhi, Vesabhu, Kakusandha, Konagamana, Kasapa i Gotama. Prethodnih osamnaestoro koje pominje samo Buda-vamsa su: Dipankara, Kondana, Mangala, Sumana, Revata, Sobhita, Anomadasi, Paduma, Narada, Padumutara, Sumedha, Suđata, Pijadasi, Athadasi, Dhamadasi, Sidhatha, Tisa i Phusa. Pored Gotame i buda koji su mu prethodili, pali kanon pominje i one bude koji će tek doći, posle sadašnje budističke ere. Imena te desetorice prema Čakavata-Sihanada Suti (DN, III, str. 75ff.) su: Meteja, Utama, Rama, Pasenadi, Kosala, Abhibhu, Dighasoni, Sankača, Subha, Todeja i Nalagiripalaleja. Najvažniji među njima je sledeći Budin naslednik, Buda koji dolazi Meteja[1].

Ne činiti nikakvo zlo, uzdići se u dobroti, pročistiti svoj duh - to je pouka svih buda.[2]

Prema palijskom predanju buda se rađa isključivo u Đambuputi (Indiji), jednom od četiri velika kontinenta u indijskoj kosmologiji i to poglavito u Mađđhima-desi, tj. u ,, srednjoj zemlji", otprilike u oblasti u kojoj je budizam i doživeo svoj izvorni istorijski razvoj[1]. Svaki buda ne propoveda samo istinu (darmu) koja je izgubljena za ljude, već osniva i Red (Sangha) i ne prelazi u nibanu dok učenje ne budu čvrsto ustanovljeno (DN, III, str. 122).

Za pojam bude vezuje se i pojam bodhisatve, što označava stanje bića koje prethodi potpunom stanju budastva. Biće koje se prosvetlito, spoznalo istinu i postalo buda, ali tu istinu ne objavljuje, naziva se izdvojenim ili "povučenim" Budom (pali: Pačeka buda; sanskrit: Pratjeka buda).

Povezano uredi

Napomene uredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Trevor O. Ling, Rečnik budizma, Geopoetika, Beograd 1998.
  2. Put ispravnosti

Vanjske veze uredi

 U Wikimedijinoj ostavi nalazi se članak na temu: Buddha
 U Wikimedijinoj ostavi ima još materijala vezanih za: Buddha