Abhidhamma Pitaka

Za opšti pojam vidi Abidarma

Abidama pitaka je treći deo Tipitake, budističkog Kanona, a ostala dva dela su Suta pitaka i Vinaja pitaka. Čini je sedam knjiga - Damasangani, Vibanga, Datukata, Pugalapanati, Katavatu, Džamaka i Patana.

Dio serije članaka na temu
Budizam


Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake bića
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma · Nesopstvo

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Knjige Abidama pitake su nastale uglavnom kasnije od Suta i Vinaja pitake i verovatno su svoj konačni oblik dobile tek nekoliko vekova posle Budine smrti. Tradicija ih sve pripisuje Budi, iako potvrde za to ne postoje. Budisti veruju da u Abidama pitaki nema bilo čega što bi protivrečilo Budinom učenju, razlika je u pristupu, a ne u sadržaju (videti abidama).

Sadržaj

uredi
  1. Damasangani (Nabrajanje fenomena)- Ova knjiga pobrojava sve krajnje realitete (paramata dama)koje je moguće naći.
  2. Vibanga (Knjiga rasprava)- Nastavlja analizu iz Damasangani, ovde u formi katehizma.
  3. Datukata (Diskusija u pogledu elemenata)- Ponavljanje prethodnog u formi pitanja i odgovora.
  4. Pugalapanati (Opis ličnosti)- Pomalo van konteksta Abhidama pitake, ova knjiga sadrži opise velikog broja tipova ličnosti.
  5. Katavatu (Tačke nesporazuma) - Ova knjiga sadrži pitanja i odgovore koje je sakupio Mogaliputa Tisa u 3. veku p. n. e., kako bi pomogao da se razjasne nesporazumi između različitih budističkih škola toga vremena.
  6. Jamaka (knjiga parova)- Logička analiza mnogih pojmova izloženih u prethodnim knjigama.
  7. Patana (Knjiga o odnosima) - Daleko najobimnija knjiga u Tipitaki, opisuje 24 zakona uzročnosti na osnovu kojih dame utiču jedna na drugu. Ti zakoni, kada se kroz sve moguće permutacije ukrste sa damama opisanim u Damasangani, pokrivaju apsolutno svako moguće iskustvo koje nam je dostupno.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi