Izlivi (budizam)

(Preusmjereno sa Asava)

Izlivi (pali: Āsava, sanskrit: Āśrava) u budizmu označavaju mentalne tokove kojima je um sputan i kojih se treba osloboditi.

Dio serije članaka na temu
Budizam

Lotus-buddha.svg

Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake postojanja
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema
Dharma wheel.svg

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Ovi moždani tokovi neprestano zagađuju um uživanjem (kama), bivanjem (bhava), gledištima (ditthi) i neznanjem (avijja). Rešiti se "izliva" znači oslobođenje.[1]

U standardnoj formuli (uz neke varijacije), izlivi strasti su obično svedeni na tri: požudu (pozitivnu strast), mržnju (negativnu strast) i zabludu (metafizičku strast). Pročišćenje i prestanak tih "izliva" jednako je postignuću "utrnuća" ili nirvane.[2]

Srodan budistički pojam je nečistoća.

EtimologijaUredi

Reč asava doslovno znači 'izlivi'. Sanskritski pojam aśrava je nastao iz korena sru, u značenju teći (uporedi engl. stream)[3]

Budino učenjeUredi

  „Ja tvrdim, prosjaci, da izljeve strasti može da dokonča samo onaj ko ih upozna i prozre, a ne onaj ko ne može da ih upozna i prozre. A kako, prosjaci, može da dokonča izljeve strasti onaj ko ih upozna i prozre? (Najprije treba da shvati: ) "Ovo je tjelesni lik; ovo mu je nastanak; ovo mu je prestanak".[4]

Prema pali kanonu, četiri su moždana „izliva“ što čoveka vuku u neznanje: [5]

  • izlivi strasti, uživanja (kamasavo),
  • izlivi bivanja, želje za postojanjem (bhavasavo),
  • izlivi gledišta (ditthasavo),
  • izlivi neznanja (avijjasavo).

Ove četiri nečistoće „teku“ iz uma i daju pokretačku snagu točku rađanja i smrti.

IzvoriUredi

  1. Rada Iveković, Rana budistička misao. Biblioteka Logos, IP Veselin Masleša, Sarajevo. 1977. pp. 131-152.
  2. Čedomil Veljačić » Budizam » Plodovi isposničkog života
  3. Rada Iveković, Rana budistička misao. Biblioteka Logos, IP Veselin Masleša, Sarajevo. 1977. pp. 131-152.
  4. Čedomil Veljačić, Pitaja o nosiocu tereta moralne odgovornosti
  5. Čedomil Veljačić, Put meditativnog zadubljenja u đainizmu i buddhizmu

Vidi jošUredi