Bhava (sanskrit. भाव bhāva, od korena भू bhū - biti) je pali izraz koji znači nastajanje, postajanje, bivanje. U biološkom smislu, znači začeće.[1]

Dio serije članaka na temu
Budizam

Lotus-buddha.svg

Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake bića
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma · Nesopstvo

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema
Dharma wheel.svg

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

U budizmu, bhava je stanje bića koje se prvo razvija u umu a onda može biti doživljeno i na spoljašnjem nivou. Ono je pretposlednja karika u lancu uslovnog nastanka bića, neposredni uslov za rođenje.[1] Prema Budinom učenju, bivanje je jedno od mentalnih izliva (asava), i stoji kao prepreka na putu oslobođenja.[1]

Isto kao što i najmanja količina izmeta zaudara, tako ne hvalim ni najmanju količinu bivanja, čak ni za trenutak.[2]
 

Budizam razlikuje tri nivoa bivanja: na čulnom nivou, na nivou oblika i na bezobličnom nivou.[3]

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Rada Iveković, Rana budistička misao ), Biblioteka Logos, IP Veselin Masleša, Sarajevo. 1977. ISBN {{{2}}}. pp. 131-152
  2. „Poređenje sa tkaninom”. http://yu-budizam.com/canon/majjhima/mn007.html. 
  3. „Rečnik pali i budističkih termina”. http://www.yu-budizam.com/glossary.html. 

Vidi jošUredi