Anarhizam u Švedskoj

Anarhističke ideje u Švedskoj su se pojavile u 19. vijeku, a njih je tada, kao i drugdje u Evropi i svijetu, bilo teško razlikovati od socijalističkih. Jedan od prvih poznatih švedskih anarhista bio je slikar Ivan Aguelli koji se u Parizu družio s Pjotrom Kropotkinom te bio jedan od optuženika u Procesu tridesetorici godine 1894. U samoj Švedskoj su anarhisti tada uglavnom djelovali kroz Socijaldemokratsku partiju. U njoj je Hinke Bergegren osnovao anarhosindikalističku frakciju zvanu Ungsocialisterna (Mladi socijalisti), čiji su članovi kasnije izbačeni iz Partije.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Godine 1912. je u Stockholmu osnovan anarhistički sindikat Centralna organizacija švedskih radnika (SAC), koji i danas djeluje te izdaje časopis Arbetaren.

Kao i u drugim dijelovima Evrope, anarhizam je u Švedskoj marginaliziran nakon oktobarske revolucije. Švedski anarhisti su, međutim, uzeli aktivnog učešća u tzv. Španskoj revoluciji podržavajući španski anarhistički sindikat CNT-FAI za vrijeme španski građanskog rata.