Anarhizam u Turskoj

Anarhizam u Turskoj se razvio relativno kasno u odnosu na druge evropske države, odnosno tek 1980-ih godina. Anarhistička literatura kao prvi anarhistički pokret spominje čitatelje mjesečnika Kara, koji je počeo izlaziti 1986. godine.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Anarchism in Turkey A Short History of Anarchism in Turkey, London, Karambol Puboications, 1994.

Kao razlog za slabost anarhizma u Turskoj se navodi snažan uticaj kemalizma, odnosno opće uvriježeno mišljenje u Turskoj da država predstavlja glavni agens modernizacije turskog društva. Takvo mišljenje su sve do 1980-ih dijelili i radikalni ljevičari, koji su alternativu kemalizmu vidjeli u marksizmu. Tek od sredine 1980-ih, radikalna turska ljevica se počinje okretati prema anarhizmu, a taj se proces nastavio diskreditacijom marksizma nakon pada SSSR-a početkom 1990-ih.

Reference uredi