Anarhizam u Japanu

Anarhizam se kao idelogija u Japanu počeo pojavljivati krajem 19. i početkom 20. vijeka, kao jedna od mnogih ideja koje su u Japan dolazile iz Evropa u periodu Meiji. Za razliku od tehničkih novotarija, japanske vlasti su prema političkim idejama bile neprijateljski raspoložene, pa je represija kod zagovornika lijevih ideja izazivala sve veći radikalizam. Jedan od primjera je bio Shūsui Kōtoku, socijalistički novinar i aktivist koji je zatvoren zbog protivljenja rusko-japanskom ratu. Nakon odležane kazne je otišao u inozemstvo gdje se upoznao s djelom Kropotkina i prigrlio anarho-komunizam, ali i propagandu djelom i nasilno rušenje poretka. Godine 1911. je Kotoku, zajedno s još nekoliko japanskih anarhista pogubljen kada je otkriven njihov plan za likvidaciju japanske carske porodice.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Nakon toga su japanski anarhisti došli pod još jači udar policijske represije koja se nastavljala u sljedećim decenijama. Usprkos toga, 1926. godine su formirane dvije anarhističke federacije u Japanu. Slično kao i u nekim drugim evropskim zemljama, anarhisti su bili podijeljeni na razne frakcije, odnosno anarho-komuniste i anarho-sindikaliste. Njihovu djelatnost je, međutim, sve više gušila militarizacija japanskog društva i gušenje slobode govora koje je uslijedilo nakon invazije Mandžurije 1931. godine.

Uvjeti za slobodno iznošenje anarhističkih ideja su stvorili tek po završetku drugog svjetskog rata i savezničkoj okupaciji. U maju 1946. je formirana Japanska anarhistička federacija. Poratni ekonomski bum u Japanu je, međutim, te i druge anarhističke organizacije stavio na društvenu marginu.

Vanjske veze

uredi