Anarhizam u Vijetnamu

Anarhizam u Vijetnamu se kao politički pokret pojavio početkom 20. vijeka, u doba kada je Vijetnam bio dio Francuske Indokine. Francuska vlast je omogućila da se mnogi vijetnamski intelektualci po prvi put upoznaju sa zapadnim ideologijama, uključujući anarhizam. Međutim, kao i u mnogim azijskim i afričkim državama pod evropskom vlašću, socijalna pitanja, odnosno pitanje države kao takve bilo je stavljeno u drugi plan u odnosu na nacionalno pitanje. Anarhizam se za to nije mogao razviti, a vijetnamski političari koje je zanimalo socijalno pitanje su nakon oktobarske revolucije umjesto anarhizma prigrlili komunizam. Usprkos toga, među teoretičarima anarhizma se može pronaći mišljenje da je pokret za vijetnamsko nacionalno oslobođenje djelomično prihvatio anarhističke ideje, a kao primjer se navodi znameniti revolucionar Phan Boi Chau.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Literatura uredi

  • Ho Tai, Hue-Tam. Radicalism and the Origins of the Vietnamese Revolution. (Harvard University Press; 1992)