Anarhizam na Kubi

Anarhizam kao društveni pokret, odnosno ideologija, je imao značajan uticaj na kubansku radničku klasu krajem 19. i početkom 20. vijeka. Značajan uticaj mu je dalo ukidanje ropstva 1886. godine, ali i to što je Kuba bila kolonija Španije, gdje se razvijao snažan anarhistički pokret. Kubanski anarhizam - koji je bio pod snažnim uticajem bakunjinovskog anarho-kolektivizma i anarho-sindikalizma - postao je 1920-ih predmetom represije od strane režima predsjednika Gerarda Machada. Konačni udarac mu je zadao marksistički režim Fidela Castra ustanovljen krajem 1950-ih, a nakon čega kubanski anarhisti djeluju uglavnom u kubanskoj dijaspori.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Vanjske veze uredi