Kršćanski anarhizam

Hrišćanski anarhizam je verovanje da je Bog - kroz Isusovo učenje - jedini autoritet, koji je odgovoran za hrišćane. Hrišćanski anarhisti smatraju da vlade i Crkve nemaju nikakvu vlast nad njima i drugim ljudima ili da ne bi trebalo da imaju.

Serija članaka o filozofiji na temu:

Anarhizam

Hrišćanski anarhisti veruju da je anarhizam kompletno saglasan sa Svetim Pismom. Oni govore da je Hristos bio zato neomiljen u sanhedrinu, velikom savetu jevrejskih prvoseštenika i glavara, jer su ga smatrali jevrejskim anarhistom koji je prozivao revoluciju. Govore takođe da se sloboda kroz Hristovo učenje daje opravdavati.

Spoljašnje veze uredi