Wikipedija:Supstitucija šablona

Šablon:Vikiuputstvo

Prečica:
[[VP:SŠ]]

Supstitucija je zamena šablona tekstom šablona, tako da se nakon snimanja strane na njoj ne nalazi šablon (u sintaksi npr. {{ime šablona}}), već tekst tog istog šablona (naravno, ako postoje parametri u pozivu šablona, oni se ubacuju).

Supstitucija treba da se radi kada potonje izmene šablona ne treba da utiču na prikaz tog šablona od trenutka snimanja strane pa nadalje (tj. kad se uradi supstitucija, naredne izmene šablona neće uticati na prikaz tog šablona na mestu gde je on zamenjen, jer više nema poziva šablona, već je u tekst stranice direktno ugrađen kôd šablona).

Supstitucija se vrši tako što se postojećem šablonu doda subst:, na primer: {{subst:ime šablona}}. Ako šablon ovako ubacujete, kad sačuvate stranicu, šablon koji ste uneli biće zamenjen konkretnim tekstom i kôdom koji postoji na stranici samog šablona.